Now showing items 1-20 of 35

 • Analýza fotbalového klubu a optimalizace jeho řízení 

  Maťašovský, Martin
  Bakalářská práce se věnuje analýze fotbalového klubu FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. a následné optimalizaci jeho řízení. Práce je rozdělena na několik částí. První uvádí teoretická východiska, v další pak analyzuji klub pomocí ...
 • Analýza fotbalového klubu Břeclav 

  Kubát, Lukáš
  Bakalářská práce se věnuje analýze fotbalového klubu MSK Břeclav. Práce je rozdělena na několik částí. První část uvádí teoretická východiska, v další části pak analyzuji klub pomocí SLEPT a SWOT analýzy. Na základě analýz ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Křížová, Ludmila
  Tato bakalářská práce zpracovává finanční analýzu vybrané firmy, konkrétně Kralickův quick test, analýzy SWOT a SLEPTE a Porterův pětifaktorový model. Na základě závěrů provedených analýz jsou zpracována doporučení, která ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Maťašovský, Martin
  Diplomová práce se věnuje analýze firmy FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. a následné optimalizaci jejího řízení a zajištění finanční stability. Práce je rozdělena na několik částí. První uvádí teoretická východiska, v další pak ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Lucký, Jakub
  Cílem bakalářské práce je analýza Wine wellness centra v Hustopečích. Práce je rozdělena do několika částí. V úvodní části jsou popsána teoretická východiska, následuje analýza vybraného subjektu pomocí PESTLE analýzy, ...
 • Aplikace neuronových sítí pro podnikatelský záměr 

  Hojdysz, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o možnostech využití neuronových sítí v podnikatelském záměru a jejich následné implementaci v konkrétní firmě. Výsledná aplikace se využívá k ulehčení výběru určitých komponent zákazníkům. ...
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Pavličková, Martina
  Bakalárska práca sa zaoberá financovaním podnikateľských aktivít. Vo svojej práci som sa zamerala na financovanie kúpy nových priestorov v danej spoločnosti. Bakalárska práca má 3 hlavné časti. Prvá časť je zameraná na ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení 

  Matušů, Romana
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybrané společnosti KAROSERIA, a. s., která se specializuje na pronájem nemovitostí. Práce zahrnuje analýzu PESTLE, Porterův model 5 sil, analýzu „7S“, vybrané ukazatele metody a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Illa, Petr
  Diplomová práce hodnotí situaci společnosti VCES a.s. z pohledu situační a finanční analýzy za období let 2003-2005. V závislosti na získaných poznatcích obou analýz jsou odhalena slabší místa v hospodaření podniku a podány ...
 • Identifikace rizik zvoleného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy 

  Maťašovský, Martin
  Diplomová práce se věnuje analýze firmy MSK Břeclav s.r.o., identifikaci jednotlivých rizik společnosti a následné optimalizaci jejího řízení a zajištění finanční stability. Práce je rozdělena na několik částí. První uvádí ...
 • Marketingový plán pro zvýšení objemu prodeje jízdních kol v zimním období 

  Hutník, Jakub
  Bakalárska práca sa zaoberá vyhotovením marketingového plánu pre budúce zimné obdobie v podniku Cyklo Cibulka. V prvej časti sa bližšie pozrieme na teoretické portfólio práce, ktoré je potrebné k vyhotoveniu marketingového ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu Dixons Carphone Group plc. 

  Popelka, Josef
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro společnost Dixons Carphone group plc., která je zaměřena na prodej a přeprodej elektroniky a mobilních telefonů. V práci jsou dále popsány nezbytné marketingové ...
 • Optimalizace nákladů na činnost vybraného sportovního klubu 

  Toman, Pavel
  Bakalářská práce se věnuje popisu a analýze činností hokejového klubu HC ORLI ZNOJMO, s.r.o. a následné optimalizaci vybraných činností (nákladů na jeho chod). Práce je rozdělena na několik částí. V první části jsou ...
 • Optimalizace rozvoje organizační struktury vybraného sportovního klubu 

  Bosák, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci chodu hokejového klubu HC ZUBR Přerov, s.r.o., která vychází z popisu a analýzy činností tohoto hokejového klubu. Práce je rozdělena na několik částí. V první části uvádí ...
 • Podnikatelský plán 

  Vítek, Ondřej
  Bakalářská práce je zpracována jako návrh podnikatelského plánu pro založení malého výrobního podniku v oblasti sedacího nábytku bez pevné vnitřní konstrukce. Podnikatelská činnost bude zpočátku provozována jako živnostenské ...
 • Podnikatelský plán 

  Vinokurova, Viktoriia
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu, který slouží k založení inovační IT společnosti, která bude působit nejen v České Republice, ale i v jiných členských státech EU. Vymezuje základní podnikatelské ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj živnostenského podnikání 

  Čechová, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá sestavením podnikatelského záměru, který poslouží malému živnostníkovi v rozvoji jeho podnikání v oblasti výroby bižuterie. Na základě teoretických poznatků navrhuje postup, jak zvýšit objem ...
 • Podnikatelský plán pro založení kavárny 

  Šrámková, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu, který slouží k založení kavárny. Vymezuje základní podnikatelské, živnostenské pojmy, různé zákonné požadavky a nezbytné další požadavky, které slouží ke ...
 • Podnikatelský plán pro založení restauračně-zábavního komplexu 

  Wisner, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu podnikatelského plánu pro založení sociálně-restauračního centra, které se nazývá W Future, s. r. o. Práce je rozdělena do tří částí – teoretickou část, analytickou část a část ...
 • Podnikatelský plán založení výtvarného ateliéru 

  Genaeva, Evgeniya
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením reálného podnikatelského plánu pro založení výtvarného ateliéru. Je rozdělena do tří částí. Teoretická část vymezuje základní pojmy, které jsou nezbytné pro celkové pochopení daného ...