Now showing items 1-1 of 1

  • Chemické složení bioplynu 

    Čekanová, Adéla
    Náplní předkládané práce je popis chemického složení bioplynu s následným analyzováním jednotlivých složek, zejména těch majoritních, s využitím různých metod analýzy plynů. Hlavní důraz je přitom kladen na ty složky ...