Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza DNS dat pro účely identifikace mobilních zařízení 

  Sporni, Alex
  Táto bakalárska práca sa zaoberá identifikáciou mobilných zariadení na základe analýzy DNS dát. Poskytuje teoretický úvod k modelu počítačovej komunikácie. Popisuje význam protokolu DNS z pohľadu sieťovej komunikácie medzi ...
 • Business Intelligence jako nástroj analýzy dat 

  Slaninková, Michaela
  Diplomová práca sa zameriava na využitie Business Intelligence na analýzu poskytnutých firemných dát o zamestnancoch. Popisuje tvorbu dashboardov vo vybraných Business Intelligence nástrojoch, porovnáva ich na základe ...
 • Webový nástroj pro analýzu chybových zpráv 

  Cyprian, Michal
  Stovky tisíc chybových hlásení denne je zozbieraných od používateľov operačných systémov Fedora a CentOS prostredníctvom nástroja Automatic Bug Reporting Tool. Po spracovaní sú tieto dáta odosielané na Fedora Analysis ...
 • Získávání znalostí z databází s využitím jazyka R 

  Krutý, Peter
  Táto práca sa zaoberá problematikou získavania znalostí z databáz. Jej cieľom je vykonať prieskum možností jazyka R a jeho podpory pre túto oblasť. Možnosti jazyka sú zisťované pomocou experimentov, pre ktoré boli vybraté ...
 • Zvyšování efektivity marketingových aktivit pomocí experimentálních metod 

  Lorková, Kristína
  Práca analyzuje správanie zákazníkov Kiwi.com, celosvetovej online platformy pre nákup leteniek, predstavuje a testuje návrhy na marketingové zmeny s cieľom zvýšiť konverzie v rámci jednotlivých zákazníckych segmentov. ...