Now showing items 1-9 of 9

 • Návrh změn informačního systému firmy 

  Likavčanová, Lenka
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou informačného systému firmy. Teoretická časť objasňuje terminológiu problematiky informačných systémov, webových stránok, rezervačných systémov a popisuje SWOT analýzu ako spôsob určenia ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn 

  Chovanec, Marek
  Táto bakalárska práca si kladie za cieľ posúdenie súčasného informačného systému vybranej spoločnosti. V práci najprv popíšem teoretické východiská k danej problematike, vykonám analýzu súčasného stavu informačného systému ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Nováková, Natália
  Bakalárska práca sa zaoberá posúdením a návrhom informačného systému vo firme M&P optik s.r.o. Teoretická časť je zameraná na vysvetlenie použitých pojmov a analýz. Druhá časť je venovaná analýze informačného systému firmy. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Marfiak, Andrej
  Táto práca je zameraná na posúdenie informačného systému firmy Decon s.r.o., ktorá sa zaoberá návrhom, výrobou a dodávkou kompaktných predávajúcich staníc tepla. Pomocou vhodných metód a analýz bude posúdený súčasný stav ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Horný, Miloš
  Cieľ mojej bakalárskej práce je analýza informačného systému organizácie Slovenského futbalového zväzu s následným spracovaním a zhodnotením výstupov vo forme návrhu riešení pre efektívnejší chod informačného systému ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Marfiak, Andrej
  Táto diplomová práca je zameraná na posúdenie informačného systému firmy Decon s.r.o. K tomu budú využité vhodné analýzy, pomocou ktorých bude súčasný informačný systém zanalyzovaný. Na základe výsledkov z týchto analýz ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Barič, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá posúdením, analýzou a prípravou návrhov na zlepšenie informačného systému vybranej spoločnosti, ktorá pôsobí v oblasti poisťovníctva a zaoberá sa poskytovaním obhliadok motorových vozidiel a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Horný, Miloš
  Cieľ mojej diplomovej práce je analýza informačného systému organizácie Slovenského futbalového zväzu s následným spracovaním a zhodnotením výstupov vo forme návrhu riešení pre efektívnejší chod informačného systému ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Barlíková, Barbora
  Bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému Základnej školy Komenského 6 so sídlom v Starej Ľubovni, ako aj navrhnutím zmien, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu efektívnosti a bezpečnosti tohto informačného ...