Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza informačního systému firmy ELMO, spol. s r.o. a návrh změn 

  Parimucha, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na komplexní analýzu informačního systému ve firmě ELMO. Získané poznatky byly využity pro konkrétní návrhy zlepšení ve vybraných oblastech informačního systému. Tato práce zároveň může sloužit ...
 • Analýza procesů ve firmě za účelem optimalizace CRM systému ve vybrané společnosti 

  Částek, Marek
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a optimalizací CRM (systému pro řízení vztahů se zákazníky) vybrané společnosti, vyvíjeného na míru externí firmou. Teoretická část se zaobírá definicí principu řízení vztahů se zákazníky ...
 • Návrh změn informačního systému firmy 

  Jedličková, Marie
  V současné době jsou informační systémy nutností pro podnikání jakýchkoli rozměrů a jsou svým provedením schopny ovlivňovat úspěch podnikání. Tato práce se zaměřuje na analýzu současného stavu informačního systému ve ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ondráček, Michal
  Diplomová práce popisuje analýzu a návrh změn informačního systému obce Hrušovany u Brna. Analýza informačního systému byla provedena hlavně pomocí metody HOS8. Na základě provedené analýzy byly navrţeny změny, a to zejména ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ondráček, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá informačním systémem společnosti Alumistr SE. V první části jsou uvedena teoretická východiska, z kterých jsem vycházel. Druhá část se věnuje analýze a hodnocení současného stavu informačního ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Černá, Natálie
  Bakalářská práce se zabývá posouzením informačního systému společnosti Flatio, s.r.o. a návrhem jeho změn pro zlepšení současného stavu. Na základě teoretických východisek je v praktické části provedena analýza současného ...
 • Posouzení informačního sytému a návrh změn 

  Moudrá, Libuše
  Obsahem této bakalářské práce je analýza a zhodnocení současného stavu informačního systému ve firmě Ing. Antonín Hrubý za účelem odhalení, zdali je nutné tento informační systém měnit a jakým způsobem. Dále bude obsahovat ...
 • Posouzení IS firmy a návrh změn 

  Parimucha, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhy na zlepšení informačního systému v rodině výrobně-obchodních firem ELMO.
 • Zhodnocení a návrh změn informačního systému firmy Vema, a.s. 

  Jenyš, David
  Má diplomová práce je zaměřena na celkovou analýzu informačního systému ve společnosti Vema, a.s.. Informace, které jsem v této společnosti získal, jsem využil k celkové analýze těchto systémů a následně k návrhům na změnu ...