Now showing items 1-20 of 64

 • Analýza a návrh optimalizace elektronického obchodu 

  Bureš, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a optimalizaci internetového obchodu. Jejím hlavním cílem je navrhnout optimalizace z pohledu online marketingu, informační architektury, webové analytiky a dalších slabých stránek, ...
 • Analýza poptávky a její využití pro budování konkurenceschopnosti firmy 

  Bradáčová, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá analýzou poptávky firmy Apleg systems, s.r.o., která se zaměřuje na výrobu, prodej komponentů oplocení, poskytování služeb v podobě montáží a poradenství. Charakterizuje trh, na kterém firma ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Valentová, Bronislava
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu spokojenostizákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně pro společnost COLOR SPECRUM a.s., která se zabývá výrobou a prodejem průmyslových nátěrových hmot. Teoretická východiska ...
 • Expanze podniku na Polský trh 

  Svobodová, Marie
  Tato diplomová práce se zaměřuje na kritickou analýzu podniku, na jejímž základě je navrhnuta strategie expanze firmy na zahraniční trh. Analytická část této práce obsahuje také ucelený pohled na situaci na polském trhu ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Halasová, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické výkonnosti společnosti MSO Trade a.s. během let 2010 – 2014. Na základě provedené finanční a strategické analýzy jsou z porovnaných výsledků se dvěma konkurenty a oborovými ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Navrátilová, Petra
  Tato diplomová práce je zaměřená na finanční analýzu a zhodnocení výkonnosti společnosti Siemens, s. r. o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery v letech 2010 – 2013. V praktické části je provedena analýza hospodaření ...
 • Konkurenceschopnost softwaru pro řízení projektů 

  Květoň, Petr
  Bakalářská práce se zabývá porovnáním konkurenceschopnosti softwarů pro projektové řízení. Hlavním softwarem je Navigo3, který je vyvíjen a distribuován společnosti Navigo Solutions s.r.o. První část popisuje samotnou ...
 • Konkurenční strategie firmy Rexport, s.r.o. 

  Hrabálek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá analýzou konkurenčního prostředí na trhu deskových her, na kterém se zvolená firma pohybuje přes sedm let. Dále jsou zhodnoceny stávající procesy a podmínky ve kterých se firma nachází v rámci ...
 • Konkurenční strategie firmy Rexport, s.r.o. 

  Hrabálek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá analýzou konkurenčního prostředí na trhu deskových her, na kterém se zvolená firma pohybuje přes sedm let. Dále jsou zhodnoceny stávající procesy a podmínky ve kterých se firma nachází v rámci ...
 • Marketing v cestovním ruchu 

  Bogner, Josef
  Tato práce analyzuje mikroregion Moravskokrumlovsko v oblasti cestovního ruchu a navrhuje řešení pro zvýšení jeho turistické atraktivity. Teoretická část práce je zaměřena na marketingový výzkum, marketing cestovního ruchu ...
 • Marketingová strategie pro společnost TOP servis spol. s r.o 

  Remiš, Ivo
  Diplomová práce se zabývá změnou marketingové strategie podniku TOP servis spol. s r.o. pomocí obsahového marketingu. V práci je popsána realizace obsahového marketingu, uvedeny jsou také finanční částky za publikace obsahu. ...
 • Marketingové procesy ve stavebnictví 

  Kratochvílová, Martina
  Diplomová práce s názvem Marketingové procesy ve stavebnictví se zabývá marketingovými procesy ve společnosti STAVBA krbů s.r.o. Součástí práce je analýza současné situace a návrh marketingového plánu. Obě tyto části ...
 • Marketingový mix podniku 

  Prokeš, Jan
  Tématem bakalářské práce je vymezení marketingového mixu zážitkové pivnice Pivní burza, která je zaměřena především na prodej čepovaného piva za proměnlivé ceny, které se mění dle poptávky zákazníků. Hlavními body této ...
 • Marketingový mix prodejny suvenýrů 

  Holečková, Anna
  Hlavním cílem této diplomové práce je formulace návrhů a doporučení v oblasti marketingového mixu se zaměřením na suvenýry pro informační centrum „TO JE Brno“. Celá práce je rozdělena do tří částí. První část vymezuje ...
 • Marketingový plán značky Horsefeathers 

  Šmíd, Michal
  Předmětem diplomové práce je návrh marketingového plánu značky Horsefeathers. Teoretická část se zabývá jednotlivými kroky týkajícími se marketingového plánování, tyto poznatky vycházejí z odborné literatury. V praktické ...
 • Měření spokojenosti zákazníků v pivovaru Zubr, a. s. 

  Coufalíková, Helena
  Tato diplomová práce se zabývá měřením spokojenosti zákazníků společnosti Pivovar Zubr, a. s. Na základě provedeného marketingového výzkumu jsou získaná data zpracována pomocí programu Microsoft Excel a následně vyhodnocena. ...
 • Nástroj pro podporu volby optimální strategie firmy 

  Štěpánek, Ivo
  Tato práce se zabývá volbou optimální strategie firmy. V teoretické části práce je rozebrána problematika hmotného a nehmotného produktu, marketingu a především strategického řízení s důrazem na volbu optimální strategie ...
 • Návrh komunikačního mixu 

  Koutná, Kateřina
  Tato diplomová práce je zaměřena na zlepšení komunikačního mixu vybraného podnikatele Marka Argana, který podniká v oblasti prodeje thajského zboží a zároveň nabízí služby v podobě lekcí jógy a masáží. Práce je rozdělena ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu ITAB, s.r.o. na rumunském trhu 

  Koudela, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh marketingové strategie firmy. V první části jsou předloženy teoretické poznatky z oblasti marketingu, marketingové strategie, analýzy konkurence a způsobů proniknutí na trh. V druhé části ...
 • Návrh marketingové strategie pro individuální vstup do podnikání v oblasti jazykového vzdělání 

  Nováková, Hana
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie vstupu individuálního podnikatele na trh jazykového vzdělání v Brně. Obsahuje průzkum trhu primárním a sekundárním výzkumem. Sekundární výzkum se zaměřuje na konkurenci ...