Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Dydek, Michal
  Moje bakalářská práce pojednává o problematice měření a analýzy spokojenosti zákazníků ve společnosti Spedice-Future s.r.o., která je zaměřena na logistickou a dopravní podporu dalším společnostem. Práce vychází z dostupných ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Dydek, Michal
  Moje bakalářská práce pojednává o problematice měření a analýzy spokojenosti zákazníků ve společnosti Spedice-Future s.r.o., která je zaměřena na logistickou a dopravní podporu dalším společnostem. Práce vychází z dostupných ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Kadlčková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků Rekreačního areálu REVIKA. Práce vychází z teoretických poznatků týkajících se zákazníka, metod měření jeho spokojenosti a marketingového výzkumu, který představuje ...
 • Marketingová strategie podniku 

  Kovácsová, Lucie
  Cílem této diplomové práce je navrhnout vhodnou marketingovou strategii projektové činnosti společnosti MBQ-Mikulov a.s. na základě výsledků analýz podnikového okolí a vlastního marketingového průzkumu. Práce se skládá ze ...
 • Marketingový výzkum pro produkt Sticky Password 

  Nárožná, Gabriela
  Diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem pro softwarovou společnost Lamantine software, a.s. Tato společnost působí v oblasti vývoje software. Konkrétně se tato práce zaměřuje na marketingový výzkum pro produkt ...
 • Návrh komunikačního mixu společnosti 

  Nejedlý, Lukáš
  Tématem této diplomové práce je návrh komunikačního mixu společnosti Cukrárna Tarta Yavas, s.r.o. Po úvodu, který vymezuje cíle, metody a postupy zpracování práce následuje teoretická část práce zabývající se klíčovými ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Schwarz, Petra
  Diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu marketingové strategie společnosti GN s.r.o. se zaměřením na marketingový mix. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části se ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Indrová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků společnosti MITRANET.CZ. Teoretická část práce vychází ze základních poznatků o zákazníkovi, metod měření spokojenosti a marketingového výzkumu. V analytické části ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Vymětalová, Simona
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu spokojenosti zákazníků ve vybrané společnosti. Na základě dílčích analýz a vlastního průzkumu jsou stanovena opatření vedoucí ke zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků. V první části ...