Now showing items 1-20 of 25

 • Analýza a optimalizace nákladů dřevostavby 

  Zvonař, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a optimalizací nákladů dřevostavby ve stavebním podniku. V teoretické části jsou definovány základní pojmy. V praktické části je stručně popsána analyzovaná dřevostavba včetně jejího ...
 • Analýza a porovnání dřevostaveb 

  Petláková, Lenka
  Cílem této bakalářské práce je porovnání nákladů na výstavbu srubů a rámových dřevostaveb a popis technologie jejich výstavby. První část práce je teoretická a zabývá se cenami, náklady a rozpočty, které ve stavebnictví ...
 • Analýza nákladů na rekonstrukci bytu při standardním a nadstandardním provedení 

  Pavlová, Nikola
  Tato bakalářská práce se zabývá standardním a nadstandardním provedením rekonstrukce půdních prostor na byt a jejím následným oceněním dle Oceňovací vyhlášky. V teoretické části je zaměřena na problematiku cen a nákladů a ...
 • Analýza nákladů stavebního objektu 

  Polanský, Dan
  Diplomová práce se zabývá optimálním výběrem skladby modernizace ploché střechy panelového domu z hlediska minimalizace nákladů v průběhu životního cyklu stavby. Na základě teoretických poznatků byl proveden návrh souvrství ...
 • Analýza výkonnosti procesu 

  Vintrlík, Jan
  Předložená diplomová práce s názvem „Analýza výkonnosti procesu“ se zabývá problematikou identifikací příčin zvyšující cenu a snižující jakost produktů, jejich minimalizací, případně úplným odstraněním. Dále se bude zabývat ...
 • Controlling ve stavebním podniku 

  Jančová, Edita
  Tématem této diplomové práce je controlling ve stavebním podniku. Teoretická část je zaměřena na řízení stavebního podniku, controlling a jeho nástroje. V praktické části je analyzován současný stav vybraného stavebního ...
 • Ekonomické charakteristiky životního cyklu stavebního díla 

  Aigel, Petr
  Ekonomické charakteristiky stavebního objektu v životním cyklu stavebního díla jsou velice obsáhlým tématem. Podchycují jak stránku ekonomickou, tak s tím spojenou i stránku technickou. Rovněž životní cyklus stavebního ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti Lunaria 

  Dočekalová, Eva
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti konkrétního podniku. Úvodní část popisuje teoretická východiska, na která navazuje představení společnosti. S využitím metod finanční analýzy je zhodnocena finanční situace ...
 • Implementace metod projektového managementu při založení podniku 

  Slyshko, Iuliia
  Obsahem diplomové práce je zpracování návrhu založení společnosti s ručením omezeným pomoci metod projektového managementu. Návrh bude obsahovat zapracováný vzhled e-shopu, naprogramovanou hlavní stránku, čásové náklady, ...
 • Investiční náklady dřevostaveb 

  Lontrasová, Michaela
  Cílem této diplomové práce je porovnání nákladů na výstavbu různých konstrukčních systémů dřevostaveb. První část se zabývá historickými a současnými konstrukční systémy dřevostaveb a materiály, které jsou u těchto staveb ...
 • Náklady a jejich vliv na řízení firmy 

  Trtílek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá analýzou nákladů, stanovením nákladových funkcí, hodnocením nákladů a vytvořením modelu nápravy problému. Srovnává teoretické poznatky se skutečností ve společnosti, specifikuje možnosti jejich ...
 • Návrh na zlepšení ekonomické situace podniku s využitím analýzy bodu zvratu 

  Řezníčková, Soňa
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou bodu zvratu ve firmě XY s.r.o. Na základě analýzy bodu zvratu ve spojení s hodnocením ekonomické situace prostřednictvím finanční analýzy sestavím návrh na zlepšení ekonomické situace ...
 • Návrh na zlepšení ekonomické situace podniku s využitím analýzy bodu zvratu 

  Hlavsová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá analýzou nákladů a analýzou bodu zvratu ve firmě Adient Czech Republic k.s. V teoretické části práce jsou definovány klíčové pojmy jako náklady, produkční funkce a bod zvratu. V praktické části ...
 • Návrh na zlepšení ekonomické situace podniku s využitím analýzy bodu zvratu 

  Smržová, Gabriela
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím analýzy bodu zvratu a lineární regrese za účelem zlepšení ekonomické situace společnosti. Na základě informací, provedených analýz a výpočtů, které povedou ke snížení nákladů a tím ...
 • Návrh na zlepšení ekonomické situace podniku s využitím analýzy bodu zvratu 

  Starečková, Alena
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nákladů firmy a jejich analýzou s využitím metody bodu zvratu. V teoretické části jsou definovány klíčové pojmy a je specifikován bod zvratu. Praktická část již aplikuje teoretická ...
 • Návrh na zlepšení ekonomické situace podniku s využitím produkční funkce a BEP 

  Řezníček, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou produkční funkce a analýzou bodu zvratu ve firmě XY s.r.o. Na základě analýzy bodu zvratu ve spojení s produkční funkcí sestavím návrh na zlepšení ekonomické situace v podniku. ...
 • Návrh podnikatelského záměru - business open agentůra 

  Seinerová, Jana
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení nové firmy s názvem Business Open s.r.o., která je zaměřena především na tvorbu reklamy, grafické práce, přímý marketing, komunikační strategie, promotion a ...
 • Optimalizace podnikových nákladů na základě environmentálních principů 

  Zajíček, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci nákladů ve vybrané společnosti. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, která obsahují především analýzy vnitřního a vnějšího okolí společnosti a problematiku ...
 • Organizace a řízení stavební zakázky 

  Kovář, Jakub
  Téma mé bakalářské práce je organizace a vývoj stavební zakázky. V teoretické části je vysvětleno, co je to projektové řízení, je popsán životní cyklus stavby, stanovení ceny stavebního díla a jaké se využívají softwary. ...
 • Plánování stavební zakázky zhotovitelem 

  Dáňa, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá plánováním nákladů stavební zakázky. V práci je popsána tvorba cen stavební zakázka, časové modely výstavby a rozdělení nákladů v průběhu výstavby. Je zde představena konkrétní stavební zakázka, ...