Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce slabin v počítačových sítích 

    Šuhaj, Peter
    Bakalárska práca sa zaoberá analýzou vybraných sieťových protokolov, zistením ich slabín, návrhom a implementáciou nástroja pre ich detekciu. Príkladom slabiny je použitie nešifrovanej komunikácie. V prvom rade sú naštudované ...