Now showing items 1-1 of 1

  • Ethernet pro metalické kabely 

    Víteček, Aleš
    Bakalářská práce „Ethernet pro metalické kabely“ se zabývá rozborem technologie Ethernet, nejvyužívanější technologie pro chod počítačových sítí. Konkrétně je zaměřena na chod po metalickém vedení. Cílem práce je popis ...