Now showing items 1-6 of 6

 • Crash Analysis Portal 

  Janeček, Milan
  Práce představuje problematiku analýzy chyb softwaru v provozním prostředí. Zavádí pojem pro­vozní chyby a systému pro analýzu provozních chyb, jehož jedné části, centrále, je věnována další část práce, která obsahuje ...
 • Informační systém pro laboratoř krmiv 

  Malý, Vojtěch
  Tato práce se zabývá vývojem informačního systému pro laboratoř krmiv firmy NutriVet, s.r.o.. Definuje nezbytné pojmy spojené s problematikou výživy hospodářských zvířat a vývoje informačního systému. Zaměřuje se na analýzu ...
 • PHP framework pro tvorbu jednoduchých informačních systémů 

  Ludwig, Jakub
  Tato bakalářská práce popisuje a dokumentuje vývoj frameworku pro tvorbu jednoduchých informačních systému a v něm nové verze informačního systému Studentské Unie FIT VUT v Brně. Práce obsahuje popis jednotlivých etap ...
 • Systém pro správu kontrol kvality zařízení 

  Černý, Lukáš
  Tato diplomová práce popisuje jak v teoretické, tak praktické části proces návrhu a realizace interaktivního počítačového softwaru pro správu kontrol kvality zařízení zadaného společností SIGMA GROUP a.s., resp. její divizí ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Volfová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného informačního systému pro firmu. První část se věnuje teoretickým východiskům, druhá část je zaměřena na analýzu požadavků klienta, samotný výběr systému a jeho implementaci.
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Modrák, Karel
  Bakalářská práce je zaměřena na výběr a následnou implementaci informačního systému pro zvolenou firmu. Práce se zabývá analýzou vstupních požadavků firmy, které vyhodnocuje a posléze vybírá vhodný informační systém i s ...