Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza digitální marketingové komunikace firmy a návrh zlepšení 

  Peša, Jakub
  Diplomová práce se zabývá marketingovými komunikačními kanály vybrané společnosti, s digitálním zaměřením. Práce je zkomponována na principu datové analýzy a návrhu zlepšení pro firmu, se záměrem implementace. Rozsah práce ...
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Špaček, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výběr optimálního financování dlouhodobého hmotného majetku. V teoretické části jsou popsány možnosti financování a analýzy použité k hodnocení současného stavu vybrané společnosti. V ...
 • Komunikační strategie Galerie Vaňkovka Brno 

  Junek, David
  Předmětem diplomové práce je vypracování návrhu komunikační strategie pro společ-nost Galerie Vaňkovka Brno. Východiskem této práce jsou teoretické poznatky z oblasti marketingu, které jsou aplikovány v analytické části ...
 • Marketingový plán nového projektu 

  Čikl, Jaroslav
  Předmětem diplomové práce je sestavení marketingového plánu pro založení společnosti Climbing land. Teoretická část poskytuje základní informace z oblasti marketingového plánování a postupů. Následuje vypracování analýz ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Rozsypal, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro společnost ELEKTROINSTAL NR, s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje teoretické poznatky z oblasti marketingu. Druhá část je zaměřena na ...
 • Návrh marketingové strategie NH Collection Olomouc Congress Hotelu 

  Zuček, Petr
  Předmětem této diplomové práce je téma marketingové strategie v prostředí cestovního ruchu. Práce se zabývá návrhem marketingové strategie hotelového provozu v tržním prostředí poskytování ubytovacích a stravovacích služeb. ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Sedláček, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na návrh marketingové strategie pro expanzi na zahraniční trh společnosti MONTI SYSTEMS, s.r.o., která se zabývá návrhem, vývojem, implementací a servisem hardwarových a softwarových částí ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu Dixons Carphone Group plc. 

  Popelka, Josef
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro společnost Dixons Carphone group plc., která je zaměřena na prodej a přeprodej elektroniky a mobilních telefonů. V práci jsou dále popsány nezbytné marketingové ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku 

  Zoran, Suzana
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro rozvoj podniku, kde dochází ke změně právní formy, rozšíření podnikatelské činnosti a investice do hmotného majetku. V teoretické části jsou popsány základní ...
 • Návrh rozvoje rodinné vinotéky ve městě Prostějov 

  Obořilová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením současného stavu rodinného podniku Vinotéka Rek a vyúsťuje v návrh strategie jeho dalšího rozvoje. První, teoretická část se zabývá teoretickými východisky se zaměřením na rozvoj a ...
 • Návrh strategie malé cukrárny 

  Sobol, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh strategie malé cukrárny. Snaží se navrhnout takové změny, které by pomohly cukrárně v jejím dalším rozvoji. K tomu využívá teoretické poznatky, především analýzy prostředí firmy. Pomocí ...
 • Návrh strategie vstupu na nové trhy 

  Bláhová, Veronika
  V diplomové práci je představen návrh marketingové strategie vstupu na geograficky nový trh pro společnost Kili, s.r.o., která se zabývá prodejem materiálu pro výrobu nábytku, vybavování interiérů a realizaci staveb. Cílem ...
 • Podnikatelský plán na založení cukrárny s ruční výrobou v Šumperku 

  Rambousková, Ivona
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro založení cukrárny s ruční výrobou ve městě Šumperk. První, teoretická část práce, je zaměřena na vymezení základních pojmů v oblasti myšlenky a vymezení činnosti, ...
 • Podnikatelský plán na založení cukrárny s ruční výrobou v Šumperku 

  Rambousková, Ivona
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro založení cukrárny s ruční výrobou ve městě Šumperk. První, teoretická část práce, je zaměřena na vymezení základních pojmů v oblasti myšlenky a vymezení činnosti, ...
 • Podnikatelský plán na založení dámského fitness centra v Hodoníně 

  Chludilová, Adriana
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení fitness centra určeného pro ženy ve městě Hodonín. Teoretická část popisuje teoretické východiska související s myšlenkou podnikání a trhu, podnikatelským ...
 • Podnikatelský plán na založení fitness centra ve vybrané lokalitě 

  Mikmeková, Denisa
  Diplomová práce je zaměřena na sestavení podnikatelského plánu na založení fitness centra ve Šlapanicích. První teoretická část popisuje základní pojmy související s danou oblasti podnikání a právních forem, zásady a ...
 • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

  Březinová, Tereza
  Tato diplomová práce je zaměřena na sestavení reálného podnikatelského plánu pro založení malého podniku. Tato firma nabízí poskytování lešenářských služeb – tedy montáž a demontáž lešení a s tím spojené doprovodné služby. ...
 • Podnikatelský plán pro založení kavárny s ruční výrobou dezertů ve vybrané lokalitě 

  Kohoutková, Klára
  Diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu pro založení kavárny s ruční výrobou dezertů ve Slavkově u Brna. Teoretická část obsahuje popis základních pojmů a východisek pro založení podniku v oblasti hlavní ...
 • Podnikatelský plán pro založení resortu jezdectví na Vysočině 

  Vaňková, Klára
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení nového resortu jezdectví na Vysočině. V první kapitole této práce jsou definovány pojmy spojené s podnikáním, přiblížení problematiky jezdectví, ...
 • Podnikatelský plán založení cukrárny v Novém Městě na Moravě 

  Petrová, Regina
  Diplomové práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu založení vlastního podniku – cukrárny v Novém Městě na Moravě. Teoretická část obsahuje teoretická východiska pro založení podniku, podrobný popis podnikatelského ...