Now showing items 1-5 of 5

 • Efektivní provoz moderních jednotek EVO 

  Cafourková, Tereza
  Návrh výpočtového systému pro efektivní plánování výroby energií je hlavní náplní této diplomové práce. Úvodní část se věnuje popisu moderních jednotek termického využívání odpadů (EVO), konkrétně je zaměřený na spalovnu ...
 • An Experimental Water Consumption Regression Model for Typical Administrative Buildings in the Czech Republic 

  Ručka, Jan; Holešovský, Jan; Sucháček, Tomáš; Tuhovčák, Ladislav (MDPI, 2018-04-04)
  This article focuses on water consumption and its prediction, using regression models designed for an experiment regarding an administrative building in the Czech Republic. The variables considered are pressure and ...
 • Statistické zhodnocení dat 

  Fadrný, Tomáš
  Diplomová práce hodnotí a vhodně zpracovávaná data z koncové kontroly přístrojů. Přístroje jsou podobných typů tepelných nadproudových relé od firmy ABB. Ke vhodnému statistickému zpracování dat byl použit statistický ...
 • Subjektivní stanovení množství rušivého šumu u hudebních záznamů z gramofonových desek 

  Vlašín, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá rušením vyskytujícím se při přehrávání gramofonových desek. Vzhledem k principu funkce gramofonu a procesu vzniku jednotlivých rušení, které se mohou při přehrávání vyskytnout, byly vybrány ...
 • Účinnost plánovaného experimentu 

  Pfefferová, Alena
  Diplomová práce se zabývá plánováním a analýzou experimentu. Je zde zkoumán vliv počtu centrálních bodů v plánu experimentu na nalezení významných faktorů procesu. Pro určení tohoto vlivu je použita metoda Monte Carlo, ...