Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza síťového provozu pomocí zařízení NIFIC 

  Melo, Juraj
  Tato bakalářská práce popisuje příklady použití zařízení NIFIC na potlačení bezpečnostních rizik v počítačových sítích. NIFIC je bezstavový paketový filtr s hardvérovou akcelerací vhodný na nasazení do vysokorychlostních ...
 • Anotace síťového provozu 

  Holakovský, Jan
  Tato práce se zabývá metodami rozpoznávání aplikačního protokolu v síťovém provozu. Jsou zde rozebírány a diskutovány jednotlivé metody z hledika efektivity. Dále tato práce popisuje vývoj nástroje pro podporu ruční anotace ...
 • Detekce slow-rate DDoS útoků 

  Sikora, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku detekce a obrany před útoky typu Slow DoS a DDoS pomocí analýzy provozu v počítačových sítích. Čtenář je uveden do základní problematiky této specifické kategorie sofistikovaných ...
 • Generátor záznamů o síťových útocích 

  Daněk, Jakub
  Tato práce popisuje návrh a implementaci modulu do systému Nemea, sloužícímu ke generování záznamů o simulovaných síťových útocích. Dále tato práce obsahuje stručný popis systému Nemea a některých síťových útoků. V neposlední ...
 • Generická analýza toků v počítačových sítích 

  Jančová, Markéta
  Tato práce se zabývá problematikou popisu síťového provozu pomocí automaticky vytvořeného modelu komunikace. Hlavním zaměřením jsou komunikace v řídicích systémech , které využívají speciální protokoly, jako je například ...
 • Korelace dat na vstupu a výstupu sítě Tor 

  Coufal, Zdeněk
  Komunikace ve veřejných sítích založených na protokolu IP není ve skutečnosti anonymní, protože je možné přesně určit zdrojovou a cílovou IP adresu každého paketu. Uživatelé, kteří chtějí komunikovat anonymně, využívají ...
 • Možnosti výpočtu vzájemné informace z časové řady 

  Hubr, Ivo
  Vzájemná informace je jedním z faktorů, využívaných při analýze síťového provozu a sestavení fázového prostoru. Úvod práce se zaměřuje na teorii informace zhlediska výpočtu vzájemné informace. K výpočtu tohoto parametru ...
 • Reputace zdrojů škodlivého provozu 

  Bartoš, Václav
  Při zajišťování bezpečnosti počítačových sítí je mimo jiné nezbytné získávat a zpracovávat informace o existujících hrozbách, ať už odvozené z hlášení vlastních detekčních nástrojů či pocházející od třetích stran. Mezi ...
 • Vizualizace síťového provozu 

  Matoušek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá vizualizací síťového provozu z NetFlow dat. V teoretické části je popsána technologie NetFlow, která se používá pro monitorování počítačové sítě. Dále je nastíněna teorie výpočtu rozložení grafu. ...