Now showing items 1-2 of 2

  • Dynamická analýza použití knihovních volání 

    Malík, Viktor
    Tato bakalářská práce se zabývá vývojem dynamického analyzátoru, který sleduje používání knihovních volání analyzovaným programem. Analyzátor dále tato volání automaticky ovládá za účelem vytváření různých běhů programu, ...
  • Návrh subsystému CRM firemního informačního systému 

    Honajzer, Martin
    Tato práce si klade za cíl zanalyzovat a navrhnout model, podle kterého by vývojový tým byl schopen vytvořit plně funkční CRM modul informačního systému pro potřeby společnosti, která se zabývá nabídkou počítačových školení. ...