Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza a optimalizace průchodu zakázky v podniku 

  Krobot, Daniel
  Cílem diplomové práce je popsat a zanalyzovat průchod zakázky podnikem ve společnosti ABB s.r.o. a navrhnout taková řešení, která povedou k optimalizaci výrobního systému. V první části se zaměřuji na teoretická východiska, ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Karnišová, Adriana
  Tato Diplomová práce se zabývá analyzováním kosmetické společnosti Mary Kay (Czech Republic), s.r.o. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a analýzy, které jsou následně využity v analytické části. Ke zjištění ...
 • Analýza vybraného sportovního klubu 

  Bílý, David
  Bakalářská práce je zaměřena na řízení a ekonomiku vybraného sportovního klubu. Vymezuje všechny pojmy, které mohou se sportovními kluby jakožto obchodními společnostmi souviset. Bakalářská práce uvádí marketingové a další ...
 • Analýza vybraného volejbalového klubu 

  Karnišová, Adriana
  Bakalářská práce se zabývá analyzováním volejbalového klubu TJ Junior Brno. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a analýzy, které jsou následně využity v analytické části. Ke zjištění současného stavu fungování ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Holý, Radek
  Diplomová práce se zabývá problematikou měření výkonnosti podniku. První část práce shrnuje teoretická východiska tohoto tématu. V praktické části je provedena analýza současné situace dané společnosti s využitím analýz a ...
 • Kritická analýza kancelářských prostor a jeho vývoje 

  Drašnar, Jakub
  Předmětem této práce je na základě kritické analýzy kancelářského developmentu stanovit rozvojový potenciál tohoto realitního segmentu a současně tedy predikovat budoucí vývoj tržních charakteristik (nabídky, poptávky, ...
 • Návrh investičních příležitostí v oblasti komerčních nemovitostí na Brněnsku 

  Trllo, David
  Předmětem této diplomové práce s názvem „Návrh investičních příležitostí v oblasti komerčních nemovitostí na brněnsku“ je pro společnost CTP Invest spol. s.r.o. vypracovat komplexní analýzu pro současný stav trhu v rámci ...
 • Optimalizace nákladů na činnost vybraného sportovního klubu 

  Toman, Pavel
  Bakalářská práce se věnuje popisu a analýze činností hokejového klubu HC ORLI ZNOJMO, s.r.o. a následné optimalizaci vybraných činností (nákladů na jeho chod). Práce je rozdělena na několik částí. V první části jsou ...
 • Optimalizace rozvoje organizační struktury vybraného sportovního klubu 

  Bosák, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci chodu hokejového klubu HC ZUBR Přerov, s.r.o., která vychází z popisu a analýzy činností tohoto hokejového klubu. Práce je rozdělena na několik částí. V první části uvádí ...
 • Řízení průběhu zakázky výrobou 

  Pekárek, Vojtěch
  V mé bakalářské práci se budu zabývat Řízením průběhu zakázky výrobou. Ve své práci jsem spolupracoval s konkrétní mnou vybranou firmou, ze které jsem čerpal veškeré podklady a informace, které mi pomohly při sestavení ...
 • Studie průběhu zakázky podnikem 

  Bukovinský, Lukáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na studii průchodu zakázky podnikem ve společnosti Commscope s.r.o. Skládá se z teoretické části, ve které jsou vysvětleny hlavní pojmy, analytické, kde je rozebrán současný průběh zakázky ...