Now showing items 1-2 of 2

  • Alias analýza v překladači jazyka C 

    Bolvanský, Dávid
    Táto práca sa venuje problematike alias analýzy a možnostiam jej vylepšenia v LLVM frameworku. Cieľom tejto práce je zlepšiť jej presnosť, čoho bolo dosiahnuté rozšírením implementácie Andersenovho algoritmu o citlivosť ...
  • Analýza ekonomických ukazatelů vybrané firmy pomocí statistických metod 

    Bahureková, Beáta
    Táto bakalárska práca prezentuje finančnú analýzu firmy SIGMA GROUP s.r.o. Podkladom pre analýzu sú účtovné dokumenty za roky 2011-2016. Vyhodnotenie finančnej situácie podniku je zanalyzované za pomoci analýzy ekonomických ...