Now showing items 1-20 of 29

 • Analýza konstrukce části elektrického stroje 

  Fodor, Viktor
  Táto práca sa zaoberá optickou diagnostikou časti elektrického motora využitím 3D skenera. Popisuje konštrukciu elektrických asynchrónnych motorov, ich tepelné straty a možnosti chladenia ako aj chladiace systémy, ktoré ...
 • Analýza moderních technologií frézování tvarových ploch. 

  Pavelek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá analýzou moderních technologií frézování tvarových ploch. Je zde realizováno rozdělení a definování tvarové plochy, popis a charakteristika jednotlivých technologií a metod výroby tvarových ploch ...
 • Analýza tvorby třísky pomocí digitální vysokorychlostní kamery 

  Kopřiva, Antonín
  Tato práce se zabývá základní teorií vysokorychlostních kamer, jejich využitím v průmyslu a představením některých kamer, které jsou dostupné na trhu. Bylo provedeno několik experimentů, zabývajících se například správnou ...
 • Diagnostika vysokonapěťových kondenzátorů pro kaskádní napěťový násobič 

  Baev, Dmitriy
  Cílem diplomové práce je nalezení vhodné metody měření částečných výbojů (Partial discharge, PD) vysokonapěťových kondenzátorů v dielektriku. V teoretické části této diplomové práci je popsán mechanismus vzniku částečných ...
 • Diagnostika vysokonapěťových kondenzátorů pro kaskádní napěťový násobič 

  Baev, Dmitriy
  Cílem diplomové práce je nalezení vhodné metody měření částečných výbojů (PD) v dielektriku vysokonapěťových kondenzátorů. V teoretické části této diplomové práci je popsán mechanismus vzniku a škodlivým působením částečných ...
 • Eliminace hluku šestipólového asynchronního motoru 

  Lexa, Jakub
  Tato práce se zabývá hlukem elektromagnetického původu šestipólového trojfázového asynchronního motoru. Úkolem práce bylo provedení literární rešerše. Analýza problému obsahuje matematické výpočty v prostředí Matlab a ...
 • Financování projektů ze zdrojů EU 

  Medová, Veronika
  Předmětem diplomové práce Financování projektů z fondů EU je charakteristika problematiky získávání finančních prostředků pro projekty z fondů EU. Teoretická část obsahuje poznatky z oblasti projektového managementu a ...
 • Integrovaný systém managementu stavebního podniku 

  Kala, Jakub
  Diplomová práce se zabývá zavedením tří sub/systémů do jednoho integrovaného systému managementu, který zahrnuje systém managementu kvality, systém environmentální a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do praxe ...
 • Marketing v realitnom obchode 

  Novák, Matúš
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom marketingovej stratégie pre regionálnu realitnú kanceláriu, ktorá bude viesť k presadeniu sa na trhu a odlíšenia sa od konkurencie. Autor analyzuje miestny trh s nehnuteľnosťami, konkurenčné ...
 • Marketing v realitnom obchode 

  Novák, Matúš
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom marketingovej stratégie pre regionálnu realitnú kanceláriu, ktorá bude viesť k presadeniu sa na trhu a odlíšenia sa od konkurencie. Autor analyzuje miestny trh s nehnuteľnosťami, konkurenčné ...
 • Marketingový plán vybrané firmy 

  Brožová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zaměřuje na sestavení marketingového plánu nově vznikající firmy, která plánuje vstoupit na trh v oblasti služeb. Firma se zabývá zprostředkováním komplexních svatebních služeb pomocí webového ...
 • Náhradní zapojení asynchronních strojů 

  Běloušek, Radim
  Přestože asynchronní motory patří mezi nejjednodušší a provozně nejspolehlivější stroje, je identifikace parametrů jejich náhradního zapojení obtížná. V této práci je řešena problematika identifikace parametrů náhradního ...
 • Návrh kalkulace nákladů vybraného produktu výrobkového portfolia 

  Chodelka, Róbert
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom kalkulácie nákladov vybraných produktov výrobkového portfólia v konkrétnom podniku a taktiež analýzou súčasného spôsobu kalkulácie nákladov vyrábaných produktov v tejto spoločnosti. ...
 • Návrh komunikačního mixu 

  Kľúčovská, Renata
  Diplomová práce se zabývá komunikačním mixem podniku. Cílem této práce je analyzovat stávající stav a vytvořit návrh nového komunikačního mixu podniku. Analyzovaným subjektem je restaurace „U Šošona“, která sídlí v Brně – ...
 • Návrh marketingové strategie pro Coop supermarket 

  Musilová, Iveta
  V této diplomové práci se zabývám návrhem marketingové strategie pro konkrétní organizaci. Pro lepší pochopení problematiky se v první části věnuji teorii, kterou v další kapitole aplikuji do praxe. Cílem této práce je ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Hlavinka, Roman
  Diplomová práce se zabývá návrhem projektu na vytvoření elektronického obchodu pro firmu za pomoci aplikace metodik projektového managementu. Firma vybraná pro zpracování návrhu projektu podniká v oblasti nákladní autodopravy ...
 • Návrh projektu zavedení internetových stránek 

  Kováčik, Viktor
  Závěrečná diplomová práce se zabývá návrhem projektu, který je navržen pro tvorbu internetových stránek. V práci jsou uvedeny základní pojmy a problematika projektového managementu. Firma, na kterou se bude projekt aplikovat, ...
 • Návrh specifikace výrobku s využitím informačního systému 

  Opatřilová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zavedení informačního systému do firmy s názvem DARTS-CZ s. r. o., která vyrábí šipky, s využitím konfigurátoru. Bakalářská práce obsahuje analýzu současného stavu firmy a specifikaci ...
 • Optimalizace výrobního procesu 

  Olšák, Jiří
  Cílem diplomové práce je snížení nákladů na kvalitu na vybraném výrobním procesu, konkrétně na navíjecích linkách při výrobě rotorů, jako součást elektronických brzdných systémů EBS a ventilačních zařízení do automobilů. ...
 • Podnikatelský záměr výroby kogeneračních jednotek 

  Gomola, Lukáš
  Cílem mé diplomové práce je zanalyzovat trh kogeneračních jednotek, vypracovat vnější a vnitřní analýzu vybrané firmy a znázornit výhodnost jednotlivých variant výroby a následného prodeje, či pronájmu daného produktu. ...