Now showing items 1-11 of 11

 • Analogová měřicí karta s generátorem a rozhraním Ethernet 

  Pelikán, Radek
  Cílem mé diplomové práce byl návrh analogové měřicí karty s generátorem a rozhraním Ethernet, založené na modulu RCM3200 Rabbit Core. Tento modul jsem popsal a uvedl jsem koncepci vlastního návrhu měřicí karty. V příloze ...
 • Digitální zvukové efekty v obvodu FPGA 

  Dula, Přemysl
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací digitálního efektového procesoru. V jednotlivých kapitolách je popsáno rozdělení analogových a digitálních efektů, princip a popis efektů, které jsou implementovány do FPGA obvodu, ...
 • Digitální zvukové efekty v obvodu FPGA 

  Dula, Přemysl
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací digitálního efektového procesoru. V jednotlivých kapitolách je popsáno rozdělení analogových a digitálních efektů, princip a popis efektů, které jsou implementovány do FPGA obvodu, ...
 • Elektronický systém výukové jazykové učebny 

  Skoumal, Martin
  Tato práce se zabývá tvorbou elektronicky řízeného audio systému jazykové učebny. Porovnává možnosti řešení analogovou a digitální formou. Dále pak popisuje výsledný navržený systém. Výsledný systém je realizován analogovými ...
 • Integrated Temperature Sensor Bipolar Core 

  Fránek, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  Analog front-end of a bipolar transistor based smart temperature sensor was designed in 110 nm CMOS processing technology TSMC 110 and verified using simulation taking PVT variation into account. The analog front-end of ...
 • Návrh a realizace nové laboratorní úlohy s PLC B&R Automation 

  Cejpek, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá návrhem laboratorní úlohy primárně určené pro předmět „Vyšší formy řízení“, který pro výuku využívá prostředky firmy B&R Automation. Z možných přístupů volí modelování dynamických systémů pomocí ...
 • Návrh bipolárního jádra integrovaného teplotního senzoru 

  Fránek, Jakub
  Cílem této práce je popsat možné způsoby realizace teplotního senzoru na křemíkovém čipu v běžných CMOS výrobních technologiích a představit konkrétní implementaci analogového jádra teplotního senzoru využívajícího bipolární ...
 • Nové laboratorní úlohy pro předmět "Programovatelné automaty" 

  Chaňo, Patrik
  Cílem této práce je návrh a realizace nových úloh do předmětu “Programovatelné automaty“, zaměřené na logický modul LOGO! firmy Siemens. První část obsahuje teoretický úvod o programu LogoSoft! Comfort a přehled všech ...
 • Ovládání programovatelného analogového obvodu 

  Sobotka, Josef
  Tato práce se zabývá návrhem ovládacího softwaru pro programovatelný analogový obvod nastavitelný prostřednictvím počítače přes sériové rozhraní a to jak pro počítač, tak pro programovací mikrokontrolér. Dále se zabývá ...
 • Signálový a datový logger 

  Borsányi, Tamás
  Cieľom tohto projektu je navrhnúť signálový a dátový logger, ktorý dokáže zachytávať analógové aj digitálne signály, s veľmi dlhou dobou záznamu. Prístroj podporuje viackanálové komplexné spúšťacie podmienky, real-time ...
 • Sluneční senzor s rozhraním I2C 

  Hodáňová, Adéla
  Tato práce obsahuje návrh slunečního senzoru. Nejdříve se zabývá druhy slunečních senzorů a následně výběrem módu pro jejich zapojení senzoru. Po proměření všech parametrů fotodiod je určena prostorová konfigurace. Dále ...