Now showing items 1-7 of 7

 • Analogové funkční převodníky pro laboratorní výuku 

  Filko, Patrik
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou prípravku pre laboratórnu výučbu, zameraného na dvojbrány s nelineárnou prevodnou charakteristikou, odpovedajúcou kvadratickej, inverznej kvadratickej a kubickej funkcii. ...
 • Analýza, vlastnosti a aplikace komerčně dostupných proudových násobiček 

  Miksl, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou, ověřením parametrů, kontrolním měřením a následným návrhem několika aplikací s komerčně dostupnými proudovými násobičkami. Konkrétně se jedná o prvky EL2082 a EL4083. Kontrolní analýzy ...
 • A CMOS Morlet Wavelet Generator 

  Bautista-Castillo, A. I.; Rocha-Perez, J. M.; Diaz-Sanchez, A.; Lemus-Lopez, J.; Sanchez-Gaspariano, L. A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-04)
  The design and characterization of a CMOS circuit for Morlet wavelet generation is introduced. With the proposed Morlet wavelet circuit, it is possible to reach a~low power consumption, improve standard deviation (σ) control ...
 • An Efficient Procedure for the Time-Domain Sensitivity Analysis 

  Dobes, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005-09)
  Standard tools for CAD have limited modes of the sensitivity analysis: PSPICE only contains a static mode and SPECTRE includes frequency-domain and static modes. However, many RF systems use symmetrical structures for ...
 • Přesný wattmetr pro měření měrných ztrát feritových jader 

  Zdražil, Lukáš
  Ztráty ve feromagnetických materiálech se dají změřit wattmetrem. Lze je dělit na ztráty vířivými proudy a hysterezní ztráty. Měření ztrát se provádí na uzavřených vzorcích. Wattmetry by měly být přesné a citlivé. Používají ...
 • Přesný wattmetr pro měření měrných ztrát ve feromagnetikách řízený AVR 

  Smutný, Martin
  Elektronické wattmetry vynikají svou velmi malou (až zanedbatelnou) vlastní spotřebou. Základní částí těchto přístrojů je násobička – obvod, jehož výstupní napětí je úměrné součinu vstupních napětí. Wattmetr je zařízení, ...
 • Syntéza rezistorů s předepsaným tvarem AV charakteristiky 

  Prudký, Tomáš
  Tématem mé bakalářské práce je syntéza nelineárních rezistorů a jejich modelování v obvodovém simulátoru Pspice. Základní stavební částí nelineárních rezistorů je analogová násobička. Mým úkolem je nakonfigurovat zapojení, ...