Now showing items 1-10 of 10

 • Current-Processing Current-Controlled Universal Biquad Filter 

  Singh, S. V.; Maheshwari, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-04)
  This paper presents a current-processing current-controlled universal biquad filter. The proposed filter employs only two current controlled current conveyor transconductance amplifiers (CCCCTAs) and two grounded capacitors. ...
 • Digitizér pro radarová čidla 

  Cích, Augustín
  Táto bakalárska práca sa zaoberá digitalizáciou analógového signálu z radarových čidiel využívajúcich Dopplerov jav. Pre konštrukciu prototypu digitizéru, bol použitý radarový senzor HB100. Digitalizácia je vykonaná ...
 • A Geometric Approach to Group Delay Network Synthesis 

  Osuch, P. J.; Stander, T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016-06)
  All-pass networks with prescribed group delay are used for analog signal processing and equalisation of transmission channels. The state-of-the-art methods for synthesising quasi-arbitrary group delay functions using ...
 • Kmitočtové filtry s proudovými aktivními prvky 

  Jeřábek, Jan
  Disertační práce se orientuje především na výzkum nových proudových aktivních prvků a jejich aplikace v kmitočtových filtrech, vhodných pro proudový mód. Práce je zaměřena na návrh nových zapojení filtrů vhodných nejen pro ...
 • Modular Filter Structures Using Current Feedback Operational Amplifiers 

  Koukiou, G.; Psychalinos, C. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-12)
  The concept of the wave filtering is followed in the derivation of high-order filter topologies by employing Current Feedback Operational Amplifiers as active blocks. For this purpose, the wave equivalent of an appropriate ...
 • Návrh koncepce napěťového konvejoru a jeho aplikační možnosti 

  Minarčík, Martin
  Disertační práce pojednává o napěťovém konvejoru jako novém aktivním prvku pro analogové zpracování signálu. Různé typy napěťových konvejorů byly definovány na základě principu duality proudového a napěťového módu jako ...
 • Novel Electronically Tunable Biquadratic Mixed-Mode Universal Filter Capable of Operating in MISO and SIMO Configurations 

  Albrni, Musa Ibharim Ali; Mohammad, Faseehuddin; Herencsár, Norbert; Sampe, Jahariah; Ali, Sawal Hamid Md (Society for Microelectronics, Electric Components and Materials, 2020-11-23)
  In this paper, a novel electronically tunable biquadratic universal mixed-mode filter is presented. The filter is based on extra X current conveyor transconductance amplifier (EXCCTA), recently introduced by authors. The ...
 • Syntéza a analýza obvodů s moderními aktivními prvky 

  Koton, Jaroslav
  Disertační práce pojednává o návrhu a realizaci aktivních kmitočtových filtrů s proudovými (CC – Current Conveyor) a napěťovými konvejory (VC – Voltage Conveyor), dále pak s proudovými aktivními prvky CMI (Current Mirror ...
 • Voltage-Mode All-Pass Filters Using Universal Voltage Conveyor and MOSFET-Based Electronic Resistors 

  Herencsar, N.; Koton, J.; Jerabek, J.; Vrba, K.; Cicekoglu, O. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  The paper presents two novel realizations of voltage-mode first-order all-pass filters. Both circuits use single universal voltage conveyor (UVC), single capacitor, and two grounded resistors. Using the two NMOS transistors-based ...
 • Voltage-Mode Highpass, Bandpass, Lowpass and Notch Biquadratic Filters Using Single DDCC 

  Chiu, W. Y.; Horng, J. W. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-04)
  A new voltage-mode multifunction biquadratic filter using one differential difference current conveyor (DDCC), two grounded capacitors and three resistors is presented. The proposed circuit offers the following attractive ...