Now showing items 1-1 of 1

  • Plně diferenční kmitočtové filtry v proudovém módu 

    Kubík, Milan
    Bakalářská práce je zaměřena na návrh plně diferenčních kmitočtových filtrů v proudovém módu. V první části práce je seznámení s problematikou kmitočtových filtrů a vytvářením diferenčních struktur v proudovém módu. Poté ...