Now showing items 1-9 of 9

 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hraško, Branislav
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu a návrhy zmien informačného systému používaného Základnou umeleckou školou v Považskej Bystrici. Prvá časť obsahuje teoretické východiská danej problematiky. Jadro práce je zamerané ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Tomana, Pavol
  Diplomová práca sa zameriava na analýzu súčasného stavu ambulantného informačného systému AMBIS a jeho súčastí zdravotníckeho zariadenia MEDCENTRUM, s.r.o.. Na základe vyhotovených analýz navrhuje vhodné opatrenia na ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hartman, Martin
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením aktuálního stavu informačního systému vybrané firmy (působící v oblasti prodeje aut) a návrhu změn, které by vedly k odstranění zjištěných nedostatků. Při zhodnocení skutečného stavu ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hégr, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá firemním informačním systémem. Hlavním cílem práce je navrhnout opatření na úpravu informačního systému malé společnosti za účelem vylepšení firemních procesů a zvýšení celkové efektivity. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kůgel, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou informačních systémů a metodami jejich výběru. Teoretická část práce je zaměřena na problematiku informačních systémů, zejména na popis typů těchto systémů, na metody jejich ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kouřil, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá informačními systémy a metodou jejich správného výběru. Teoretická část práce představuje problematiku informačních systémů, ERP systémů, jejich posouzení a výběr. Vlastní řešení představuje ...
 • Posouzení informačního systému malého podniku a návrh změn 

  Jaroš, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu a posouzení aktuálního stavu informačního systému malého podniku. Práce je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na teoretická východiska. Druhá část analyzuje současnou ...
 • Posouzení informačního systému obchodní společnosti a návrh změn 

  Marinč, Lukáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení současného stavu a efektivnosti informačního systému vybrané obchodní společnosti, zabývající se distribucí řemeslného piva na území České a Slovenské republiky. Na základě ...
 • Posouzení informačního systému ve společnosti Impakt fitness a návrh změn 

  Václavík, Jiří
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku zhodnocení současného stavu informačního systému vybrané společnosti, zabývající se poskytováním sportovních služeb ve Vyškově a okolí. Na základě poznatků získaných z analýzy ...