Now showing items 1-7 of 7

 • Financování podnikatelských aktivit 

  Pavličková, Martina
  Bakalárska práca sa zaoberá financovaním podnikateľských aktivít. Vo svojej práci som sa zamerala na financovanie kúpy nových priestorov v danej spoločnosti. Bakalárska práca má 3 hlavné časti. Prvá časť je zameraná na ...
 • Návrh rozvoje cestovního ruchu v Brně a okolí a jeho dopady na firmy 

  Horká, Lenka
  Bakalářská práce „Návrh rozvoje cestovního ruchu v Brně a okolí a jeho dopady na firmy“ se zabývá posouzením podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Brno a okolí. Na základě analýzy současného stavu podpory ...
 • Podnikatelský záměr pro založení studentské kavárny 

  Kósová, Michaela
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení studentské kavárny ve městě Brno. Účelem této práce je zpracovat podklady pro zahájení činnosti studentské kavárny. Bakalářská práce má tři hlavní části. V ...
 • Posouzení informačního systému obchodní společnosti a návrh změn 

  Marinč, Lukáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení současného stavu a efektivnosti informačního systému vybrané obchodní společnosti, zabývající se distribucí řemeslného piva na území České a Slovenské republiky. Na základě ...
 • Posouzení informačního systému ve společnosti Impakt fitness a návrh změn 

  Václavík, Jiří
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku zhodnocení současného stavu informačního systému vybrané společnosti, zabývající se poskytováním sportovních služeb ve Vyškově a okolí. Na základě poznatků získaných z analýzy ...
 • Rozvoj cestovního ruchu v Třebíči a jeho dopad na podnikání v dané oblasti 

  Žamberská, Šárka
  Bakalářská práce „Rozvoj cestovního ruchu v Třebíči a jeho dopad na podnikání v dané oblasti.“ se zabývá posouzením podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti města Třebíč. Práce je rozdělena na tři hlavní ...
 • Zhodnocení finanční situace v podniku 

  Zapletalová, Simona
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace v podniku Plastika, a.s. v období let 2005 – 2008. Finanční situace podniku je posouzena pomocí metod finanční analýzy, vychází zejména z účetních výkazů společnosti ...