Now showing items 1-1 of 1

  • Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě 

    Kočířová, Jitka
    Tato diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci řízení zásob ve výrobním podniku. Základní informace o zásobách a jejich možném druhu analýzy jsou uvedeny v rámci teoretických přístupů. Byl představen výrobní podnik a ...