Now showing items 1-12 of 12

 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Navrátilová, Petra
  Tato diplomová práce je zaměřená na finanční analýzu a zhodnocení výkonnosti společnosti Siemens, s. r. o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery v letech 2010 – 2013. V praktické části je provedena analýza hospodaření ...
 • Marketingový plán značky Horsefeathers 

  Šmíd, Michal
  Předmětem diplomové práce je návrh marketingového plánu značky Horsefeathers. Teoretická část se zabývá jednotlivými kroky týkajícími se marketingového plánování, tyto poznatky vycházejí z odborné literatury. V praktické ...
 • Nástroj pro podporu volby optimální strategie firmy 

  Štěpánek, Ivo
  Tato práce se zabývá volbou optimální strategie firmy. V teoretické části práce je rozebrána problematika hmotného a nehmotného produktu, marketingu a především strategického řízení s důrazem na volbu optimální strategie ...
 • Návrh komunikačního mixu 

  Koutná, Kateřina
  Tato diplomová práce je zaměřena na zlepšení komunikačního mixu vybraného podnikatele Marka Argana, který podniká v oblasti prodeje thajského zboží a zároveň nabízí služby v podobě lekcí jógy a masáží. Práce je rozdělena ...
 • Návrh marketingového plánu podniku 

  Polanský, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingového plánu pro Shocart, spol. s.r.o. a je rozdělena do tří částí. Teoretická část shrnuje poznatky o marketingu a jeho vývoji, podniku a jeho okolí a zabývá se marketingovou ...
 • Návrh na zlepšení marketingového mixu 

  Krátká, Martina
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení stávajícího stavu marketingového mixu podniku Vinařství U Kapličky a návrhy na jeho zlepšení. Cílem této práce je zvýšení tržeb podniku. Práce je rozdělena do čtyř částí. Teoretická ...
 • Podnikatelský plán 

  Novotná, Ivana
  Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu na založení specializovaného fitness studia pro ženy. Návrh vychází z analýzy současného stavu v oboru a cílem je zjistit, jestli navrhované studio bude ...
 • Podnikatelský plán - zábavně sportovní areál se zaměřením na koně 

  Zámečníková, Petra
  Diplomová práce obsahuje podnikatelský plán na rozšíření stávajícího podniku. V teoretické části je popsán způsob, jakým by měl být podnikatelský plán sestavován a všechny jeho součásti. Praktická část je pak věnována ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj malé firmy 

  Bastlová, Pavlína
  V této diplomové práci je zpracován podnikatelský plán pro rozvoj malé firmy. Práce analyzuje současný stav podniku, jeho možnosti a problémy. Především na základě analýzy trhu, konkurence a finanční analýzy předkládám ...
 • Podnikatelský záměr - zřízení lesní školky 

  Kohoutková, Martina
  Diplomová práce se zabývá vytvořením realistického a aplikovatelného podnikatelského záměru pro nově vznikající podnik lesní školku. Práce se dělí na čtyři hlavní části. První část popisuje cíl práce a metodiku zpracování. ...
 • Podnikatelský záměr-rozšíření prodejní sítě 

  Dvorský, Jakub
  Cílem diplomové práce je zpracovat podnikatelský záměr pro firmu Vodoplast, která by chtěla v blízké době otevřít svoji maloobchodní prodejnu instalatérského materiálu a sanitární techniky v městě Zábřeh. Práce by se měla ...
 • Podnikatelský záměr-založení prodejny 

  Fischerová, Lada
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na založení nového malého podniku speciálních piv s možností degustace. Cílem práce je na základě provedených analýz, plánu a zhodnocení rizik navrhnout podnikatelský plán ...