Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza ekonomických ukazatelů vybrané firmy pomocí statistických metod 

  Bahureková, Beáta
  Táto bakalárska práca prezentuje finančnú analýzu firmy SIGMA GROUP s.r.o. Podkladom pre analýzu sú účtovné dokumenty za roky 2011-2016. Vyhodnotenie finančnej situácie podniku je zanalyzované za pomoci analýzy ekonomických ...
 • Analýza vybrané firmy pomocí časových řad 

  Poláček, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je analýza ekonomických ukazatelů akciové společnosti Jihomoravská plynárenská pomocí statistických metod. Cílem je zhodnocení ekonomických ukazatelů, vyvození závěrů a návrhů na zlepšení. Návrhová ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vonšák, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení a posouzení finanční situace společnosti Invia.cz, a.s. za pomoci vybraných ekonomických ukazatelů, které jsou uvedeny v její teoretické části, a jejich analýze, která poslouží ...