Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh změn informačního systému firmy 

  Likavčanová, Lenka
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou informačného systému firmy. Teoretická časť objasňuje terminológiu problematiky informačných systémov, webových stránok, rezervačných systémov a popisuje SWOT analýzu ako spôsob určenia ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Nováková, Natália
  Bakalárska práca sa zaoberá posúdením a návrhom informačného systému vo firme M&P optik s.r.o. Teoretická časť je zameraná na vysvetlenie použitých pojmov a analýz. Druhá časť je venovaná analýze informačného systému firmy. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Marfiak, Andrej
  Táto práca je zameraná na posúdenie informačného systému firmy Decon s.r.o., ktorá sa zaoberá návrhom, výrobou a dodávkou kompaktných predávajúcich staníc tepla. Pomocou vhodných metód a analýz bude posúdený súčasný stav ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Horný, Miloš
  Cieľ mojej bakalárskej práce je analýza informačného systému organizácie Slovenského futbalového zväzu s následným spracovaním a zhodnotením výstupov vo forme návrhu riešení pre efektívnejší chod informačného systému ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Marfiak, Andrej
  Táto diplomová práca je zameraná na posúdenie informačného systému firmy Decon s.r.o. K tomu budú využité vhodné analýzy, pomocou ktorých bude súčasný informačný systém zanalyzovaný. Na základe výsledkov z týchto analýz ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Horný, Miloš
  Cieľ mojej diplomovej práce je analýza informačného systému organizácie Slovenského futbalového zväzu s následným spracovaním a zhodnotením výstupov vo forme návrhu riešení pre efektívnejší chod informačného systému ...
 • Posouzení informačního sytému a návrh změn 

  Moudrá, Libuše
  Obsahem této bakalářské práce je analýza a zhodnocení současného stavu informačního systému ve firmě Ing. Antonín Hrubý za účelem odhalení, zdali je nutné tento informační systém měnit a jakým způsobem. Dále bude obsahovat ...