Now showing items 1-1 of 1

  • Rizika v oblasti řízení marketingové komunikace 

    Kanderová, Petra
    Diplomová práca je zameraná na riadenie rizík v oblasti marketingovej komunikácie v spoločnosti Prvý piešťanský pivovar, s. r. o., ktorej cieľom je na základe teoretických východísk a prevedených analýz súčasného stavu a ...