Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský plán pro založení fotoateliéru 

    Fait, Petr
    Diplomová práce je zaměřena na založení fotografického ateliéru v Brně. Byly navrženy vhodné postupy sestavení podnikatelského plánu. Tyto postupy byly zvoleny na základě výzkumu a analýz vnitřního a vnějšího okolí podniku.
  • Projekt transferu výroby 

    Polášek, Marek
    Diplomová práce se zabývá transferem výrobního procesu z Asie do Evropy. Předmětem je sepsání životního cyklu projektu, jeho fází a úkonů s ním spojených, analýza rizik spojená s transferem, úspěšným zahájením sériové ...