Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení výkonnosti podniku 

    Holý, Radek
    Diplomová práce se zabývá problematikou měření výkonnosti podniku. První část práce shrnuje teoretická východiska tohoto tématu. V praktické části je provedena analýza současné situace dané společnosti s využitím analýz a ...
  • Kritická analýza kancelářských prostor a jeho vývoje 

    Drašnar, Jakub
    Předmětem této práce je na základě kritické analýzy kancelářského developmentu stanovit rozvojový potenciál tohoto realitního segmentu a současně tedy predikovat budoucí vývoj tržních charakteristik (nabídky, poptávky, ...