Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh změn informačního systému firmy 

  Jedličková, Marie
  V současné době jsou informační systémy nutností pro podnikání jakýchkoli rozměrů a jsou svým provedením schopny ovlivňovat úspěch podnikání. Tato práce se zaměřuje na analýzu současného stavu informačního systému ve ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ondráček, Michal
  Diplomová práce popisuje analýzu a návrh změn informačního systému obce Hrušovany u Brna. Analýza informačního systému byla provedena hlavně pomocí metody HOS8. Na základě provedené analýzy byly navrţeny změny, a to zejména ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ondráček, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá informačním systémem společnosti Alumistr SE. V první části jsou uvedena teoretická východiska, z kterých jsem vycházel. Druhá část se věnuje analýze a hodnocení současného stavu informačního ...