Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza vlivu rekonstrukce na obvyklou cenu rodinného domu v Kyjově 

  Kouřilová, Vendula
  Úkolem této diplomové práce je zjistit, jaký má vliv přestavba a modernizace na obvyklou cenu rodinného domu. Pro ocenění jsem si zvolila objekt, ve kterém jsem vyrůstala a který tedy dobře znám. Rodinný dům se nachází v ...
 • Podnikatelský záměr v oblasti pohostinství 

  Mazůrek, Václav
  Podnikatelský plán v oboru pohostinství s náležitostmi pro založení firmy jsou hlavním cílem této bakalářské práce. Bakalářská práce vychází z teoretických poznatků. Ke splnění základního cíle je potřeba vypracovat analýzy ...
 • Podnikatelský záměr-rozšíření stavební firmy 

  Gróf, Michal
  Tato diplomová práce je sepsána za účelem sestavení podnikatelského záměru na vytvoření nového poradenského centra stavební společnosti NOSTA s. r. o. Pro vypracování byly použity odborné metody, které důkladně analyzují ...
 • Podnikatelský záměr-založení squashového centra 

  Krbová, Ludmila
  Cílem diplomové práce je návrh na vybudování nového squashového centra v konkrétní lokalitě. Výsledný podnikatelský záměr vychází z celkové analýzy trhu jak z hlediska potencionálních zákazníků, tak i stávající konkurence. ...