Now showing items 1-8 of 8

 • Efektivní provoz moderních jednotek EVO 

  Cafourková, Tereza
  Návrh výpočtového systému pro efektivní plánování výroby energií je hlavní náplní této diplomové práce. Úvodní část se věnuje popisu moderních jednotek termického využívání odpadů (EVO), konkrétně je zaměřený na spalovnu ...
 • An Experimental Water Consumption Regression Model for Typical Administrative Buildings in the Czech Republic 

  Ručka, Jan; Holešovský, Jan; Sucháček, Tomáš; Tuhovčák, Ladislav (MDPI, 2018-04-04)
  This article focuses on water consumption and its prediction, using regression models designed for an experiment regarding an administrative building in the Czech Republic. The variables considered are pressure and ...
 • Nové nádorové biomarkery odvozené z kvantitativního fázového zobrazování buněk 

  Plišková, Diana
  Hlavným cieľom tejto práce je vývoj nových nádorových biomarkerov využiteľných v perzonalizovaných liečbach. Pre pochopenie, prečo je táto problematika dôležitá, slúži stručný popis rakoviny obsahujúcej aj štatistické ...
 • Speech Disorders In Parkinson’S Disease Patients With Mild Form Of Freezing Of Gait 

  Galáž, Zoltán (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper deals with the description of speech disorders present in the mild stage of freezing of gait (FOG) in patients with Parkinson’s disease (PD). Experimental dataset consisted of 48 PD patients and 52 healthy ...
 • Statistické zhodnocení dat 

  Fadrný, Tomáš
  Diplomová práce hodnotí a vhodně zpracovávaná data z koncové kontroly přístrojů. Přístroje jsou podobných typů tepelných nadproudových relé od firmy ABB. Ke vhodnému statistickému zpracování dat byl použit statistický ...
 • Subjektivní stanovení množství rušivého šumu u hudebních záznamů z gramofonových desek 

  Vlašín, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá rušením vyskytujícím se při přehrávání gramofonových desek. Vzhledem k principu funkce gramofonu a procesu vzniku jednotlivých rušení, které se mohou při přehrávání vyskytnout, byly vybrány ...
 • Účinnost plánovaného experimentu 

  Pfefferová, Alena
  Diplomová práce se zabývá plánováním a analýzou experimentu. Je zde zkoumán vliv počtu centrálních bodů v plánu experimentu na nalezení významných faktorů procesu. Pro určení tohoto vlivu je použita metoda Monte Carlo, ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Zemánek, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce je posoudit dosavadní stav controllingu ve vybraném pod-niku a navrhnout opatření k lepšímu využívání controllingu jako podsystému řízení da-ného podniku podporujícího dosahování podnikatelských ...