Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce komplexů QRS v signálech EKG 

    Kuna, Zdeněk
    Tato práce se zabývá problematikou konstrukcí detektorů QRS komplexů. Zaměřuje se na detekci komplexu z jednotlivých svodů i z prostorové rychlosti spočítané z trojic ortogonálních svodů. V teoretickém rozboru byly zmíněny ...
  • Studium vlivů frekvenčních nestabilit oscilátorů v družicových komunikačních systémech 

    Baran, Ondřej
    Dizertační práce se zabývá studiem vlivu současného působení aditivního tepelného šumu a multiplikativního fázového šumu na přenos užitečného signálu prostřednictvím úzkopásmových družicových komunikačních systémů. Zatímco ...