Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza a návrh informačního systému elektronického vzdělávání 

  Štacha, Jan
  Práce se podrobně zabývá metodikou IBM Rational Unified Process, která představuje komplexní a robustní přístup k vývoji a životnímu cyklu software. Tato metodika je velmi dobře zdokumentována a každý krok životního cyklu ...
 • Characterization of Antennas on Dielectric and Magnetic Substrates Effective Medium Approximation 

  Rialet, D.; Sharaiha, A.; Tarot, A.; Castel, X.; Delaveaud, C. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-12)
  This paper presents a study of the effective medium approximation of a monopole antenna printed on either a dielectric or a magnetic substrate. Simple analytical formulas to determine the effective permeability of such an ...
 • Dynamická analýza koleje 

  Kulich, Pavel
  Diplomová práce se zabývá analytickým popisem dynamické soustavy vozidlo - kolej. Jsou popsány základní analytické modely koleje, které jsou následně rozšířeny za účelem přesnějšího popisu dynamických jevů při průjezdu ...
 • Dynamická analýza koleje 

  Mojžíšek, Dominik
  Diplomová práce se zabývá popisem soustavy vozidlo - kolej. Jsou popsány základní analytické modely koleje. Následně jsou vytvořeny modely metodou konečných prvků simulující průjezd nápravy vozidla. Cílem práce je sestavení ...
 • Návrh synchronního reluktančního motoru s permanentními magnety 

  Knebl, Ladislav
  V dnešní době je kladen vysoký nárok na účinnost elektrických zařízení a to jak ze strany provozovatele, tak i legislativy. Nejlepší účinnosti dosahují synchronní motory s permanentními magnety umístěnými na povrchu rotoru ...
 • Směrové plazmonické antény 

  Formanová, Veronika
  Práce pojednává o směrových plazmonických anténách ve tvaru písmene V. V práci je navrhnut analytický model výpočtu vyzařování těchto antén. Výsledky výpočtu pomocí navrženého modelu jsou srovnány s výsledky numerických ...
 • Výpočtové modelování piezoelektrických vrstevnatých kompozitů a analýza jejich elektro-mechanické odezvy při harmonickém kmitání 

  Machů, Zdeněk
  V současnosti je velmi aktuálním tématem generování elektrické energie z alternativních zdrojů, zejména z vibrací. Zařízení, která přeměňují mechanickou energii na elektrickou, využívají často ke své činnosti piezoelektrický ...