Now showing items 1-3 of 3

 • Analytický model kompozitního nosníku se SMART vrstvou 

  Dostal, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá analytickým modelováním kompozitního nosníku se smart vrstvou. Konstrukce je odvozena z reálného piezoelektrického generátoru, kterým je vetknutý nosník, a na jeho spodní a vrchní část je ...
 • Disperzní relace magnonických krystalů s netriviální prostorovou distribucí magnetické anizotropie 

  Wojewoda, Ondřej
  Magnonika je poměrně novým vědním oborem zabývajícím se spinovými vlnami, což jsou kolektivní excitace magnetizace. Základními stavebními prvky magnonických obvodů, které umožňují kontrolu nad disperzí spinových vln jsou ...
 • Experimentální určení tlumení nosníku 

  Fučík, Ondřej
  Bakalářská práce „Experimentální určení tlumení nosníku“ se zabývá tématem vlastního tlumení kovových materiálů. V teoretické části jsou materiály rozděleny do tří skupin podle jejich tlumících vlastností. Dále jsou stručně ...