Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukce mobilního kolového podvozku 

    Král, Filip
    Tato bakalářská práce se zabývá navržením vhodné konstrukce mobilního kolového podvozku pro transportní stroj, a to konkrétně pro vyvážecí traktor. Navržená konstrukce je vymodelována v programu Autodesk Inventor. Navržené ...