Now showing items 1-1 of 1

  • Analyzátor průběhu proudu výkonovou LED 

    Ryba, Ivan
    Práce se zabývá vlastnostmi LED s důrazem na specifické vlastnosti výkonových LED. Hodnotí možnosti měření proudu procházejícího vysoce svítivou LED pro potřeby konstrukce přístroje pro analýzu tohoto proudu při použití ...