Now showing items 1-7 of 7

 • Betonová konstrukce krytého parkoviště pro bytové domy 

  Vyhnalíková, Kateřina
  Cílem diplomové práce je návrh a posouzení vybraných nosných prvků jednoho podlaží betonové konstrukce krytého parkoviště pro bytové domy. K řešení vnitřních sil je využito výpočetního software RFEM. Součástí práce je i ...
 • Monolitické zastropení prostoru nad jevištěm 

  Škoda, Martin
  Práce je zaměřena na návrh a posouzení monolitického železobetonového trámového stropu. Veškeré výpočty jsou provedeny v souladu s Eurokódem 2.
 • Nadzemní parkovací dům 

  Pevner, Jan
  Práce je zaměřena na návrh a posouzení vybraných nosných prvků jednoho nadzemního podlaží monolitické betonové konstrukce a schodiště. Veškeré výpočty jsou provedeny v souladu s Eurokódem 2.
 • Projekt podzemních garáží v Brně 

  Hájek, Jan
  Projekt je zaměřen na chování a dimenzování nosných prvků monoliticky betonované konstrukce. Byl proveden i návrh a posouzení založení objektu. Desky jednotlivých podlaží jsou podrobně nadimenzovány. Veškeré výpočty jsou ...
 • Stropní konstrukce bytového domu 

  Vyhnalíková, Kateřina
  Cílem bakalářské práce je nadimenzovat a posoudit železobetonovou stropní desku v typickém podlaží obytného domu. K řešení vnitřních sil je využito výpočetního software RFEM. Součástí práce je i ruční výpočet vnitřních sil ...
 • Železobetonová nosná konstrukce bytového domu 

  Ilčík, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové lokálně podepřené monolitické desky a jednoho vybraného sloupu bytového domu na mezní stav únosnosti. Dalším bodem práce je vypracování příslušné výkresové ...
 • Železobetonová stropní konstrukce restaurace 

  Břeňová, Marie
  Práce je zaměřena na návrh a posouzení vybraných nosných prvků jednoho nadzemního podlaží monolitické betonové konstrukce. Veškeré výpočty jsou provedeny v souladu s Eurokódem 2.