Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza provozu bezdrátové sítě 

  Guznar, Martin
  Tato práce v první fázi řeší a popisuje přepnutí hovoru z technologie VoLTE na VoWiFi beze ztráty spojení. V teoretické části jsou podrobněji popsány jednotlivé standardy, jejich protokoly, popis a jejich propojení. Navržená ...
 • Android aplikace pro vizualizaci dopravních dat ze systému C2X 

  Chlápek, Tomáš
  Tato práce přináší aplikaci pro mobilní zařízení umístěné v automobilech. Slouží řidičům ke  zlepšení orientace a zvýšení přehlednosti při jízdě. Nabízí grafické zobrazení aktuálních stavů křižovatek a světelného značení. ...
 • Aplikace mobilního zařízení v ultralehkém letadle/vrtulníku 

  Žůrek, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem vestavěného měřícího zařízení pro ultralehká letadla/ vrtulníky a implementací aplikace pro mobilní telefon. Cílem je vytvořit systém, který dokáže určit dobu letu. V práci jsou ...
 • Detekce zranitelnosti ze souboru Blueborne 

  Janček, Matej
  Táto práca sa zaoberá tvorbou automatickej metódy na detekciu Blueborne zraniteľností v Android zariadeniach. V riešení bola použitá metóda, ktorej základné fungovanie je z vyvolania pretečenia pamäti na zariadení. Následne ...
 • Fyzikální hra pro mobilní platformu Android 

  Boszczyk, Radek
  Android je nejrychleji se rozvíjející a nejlépe prodávaný operační systém pro mobilní zařízení. Tato práce pojednává o historii a možnostech tohoto systému, ale také o vývoji aplikací pro zařízení, fungující na této ...
 • Google Andriod: Editor a přehrávač her 

  Slováček, Adam
  Bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci univerzálního systému pro tvorbu aplikací, které lze zjednodušit na množinu elementárních aktivit a vztahů mezi nimi. Konkrétně je pak implementován editor her, ve kterém ...
 • Hra využívající senzory mobilních zařízení 

  Hrdina, Pavel
  Práce pojednává o přiblížení platformy Android na mobilních zařízeních a programování her pomocí knihovny LibGDX. V rámci práce bude navržena hra využívající senzory mobilních zařízení a popsána její implementace.
 • Lineární jednotka s krokovým motorem 

  Farba, Marek
  Témou bakalárskej práce je lineárna jednotka s krokovým motorom. Práca je zameraná na návrh jednotky, stručný popis lineárnych vedení a krokového motora. Ďalej sa zaoberá rozborom modelu navrhnutej jednotky, výpočtami ...
 • Mobilní aplikace - Deník jako chat 

  Dorda, Tomáš
  Cílem této aplikace bylo vytvořit minimalistickou mobilní aplikaci pro bezpečné vedení elektronického deníku připomínajícího svým uživatelským prostředí aplikaci instantního komunikátoru. Aplikace je implementována ve ...
 • Mobilní aplikace pro monitorování diabetu 

  Gabčo, Jakub
  V terajšej dobe sa všetky procesy automatizujú, presúvajú sa na menšie zariadenia. Mnoho diabetikov používa namiesto predpísaných diabetických záznamníkov, aplikácie na mobilných zariadeniach, ktoré pomáhajú v zlepšení a ...
 • Mobilní aplikace pro odstraňování šumu v reálném čase 

  Siladi, František
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu, ktorá bude v reálnom čase odšumovať reč. V prvej kapitole je popísaná teória súvisiaca so spracovaním signálov a popísané filtry na odšumenie. V nasledujúcej ...
 • Mobilní aplikace s prvky počítačového vidění 

  Dyk, Tomáš
  Bakalářská práce popisuje vývoj mobilní aplikace pro načítání a vyřešení sudoku. Mobilní aplikace je určena pro operační systém android. Uživatel načte sudoku do aplikace tím, že sudoku vyfotí v novinách nebo časopise. ...
 • Mobilní asistent pro cestování MHD 

  Tůma, Jan
  Tato práce se zabývá kompletním návrhem a implementací mobilního asistenta pro cestování v městské hromadné dopravě v Brně. Výsledné řešení se skládá z mobilní a serverové části. Mobilní aplikace umožňuje uživateli pomocí ...
 • Mobilní klient pro elektronické žákovské knížky 

  Bučko, Peter
  Tato práce se zabývá elektronizací škol a používáním elektronických žákovských knížek. Zkoumá možnosti realizace mobilního klienta pro tyto systémy a rovněž požadavky uživatelů. Navrhuje demonstrační aplikaci a její ...
 • Mobilní komunitní aplikace 

  Litvík, Dušan
  Táto práca sa zaoberá vývojom android aplikácie pre potreby komunity BMW nadšencov. Cieľom je vytvoriť fungujúcu aplikáciu, ktorá zvýši počet interakcií v rámci komunity. Práca zahŕňa funkčný návrh aplikácie, popis vybraných ...
 • Motivační principy pro mobilní aplikaci pro ovládání inteligentní domácnosti 

  Lamacz, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá způsoby motivování uživatelů k používání aplikace pro řízení inteligentní domácnosti. Popisuje obecné principy zapojení herních prvků do reálných systémů a řeší i konkrétní návrh motivačního ...
 • Nativní aplikace pro mobilní zařízení 

  Beníčková, Zuzana
  Skúmaná diplomová práca sa zaoberá univerzálnou mobilnou klient-server aplikáciou Android a iOS zariadení riešenú v natívnom prostredí daných operačných systémov. Práca skúma prístupy riešenia problému v oboch prostrediach. ...
 • Navigace v městské hromadné dopravě 

  Turic, Matúš
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou cestovania v mestskej hromadnej doprave. V prvej časti autor informuje hlavne o podobných aplikáciách a teórií potrebnej k pochopeniu problematiky. V druhej časti autor popisuje ...
 • Navigační systém do budov na mobilním zařízení 

  Žiška, Peter
  {Práca je zameraná na návrh a vytvorenie postupu pre jednoduchšie nasadenie navigačného systému do budov. Výsledné riešenie sa skladá z dvoch častí: pomocného nástroja pre tvorbu lokalizačných a navigačných podkladov a ...
 • Návrh a vývoj mobilní aplikace ve firemním prostředí 

  Brodňanský, Erik
  Bakalárska práca sa zameriava na návrh multiplatformovej mobilnej aplikácie pre konkrétnu spoločnosť. Okrem samostatnej aplikácie sa zaoberá návrhom databázy a užívateľského rozhrania. Obsahuje taktiež analýzu firemného ...