Now showing items 1-1 of 1

  • Lokalizace Wi-Fi zařízení 

    Košarišťan, Ľubomír
    Cílem této bakalářské práce bylo navržení způsobu lokalizace a jeho implementace. V teoretické části práce je nejdříve popsaná technologie Wi-Fi a následně jsou popsané různé metody lokalizace pomocí technologie Wi-Fi. S ...