Now showing items 1-11 of 11

 • Diagnostika poruch a vad podlah v bytové a občanské výstavbě 

  Vrtal, Roman
  Předmětem předkládané diplomové práce je popis procesu přípravy, realizace a následného ošetřování podlah na bázi síranu vápenatého, včetně problémů, které s danou problematikou souvisí. Práce si klade za cíl podrobně ...
 • The fly ash of class C for ceramic technology 

  Sokolář, Radomír; Nguyen, Martin (IOP Publishing, 2018-07-16)
  The properties of different Czech fluidized fly ashes FFA (class C fly ash according to ASTM C618 12a with high content of CaO in the form of anhydrite primarily) and emisions of SO2 in flue gas during the firing of FFA ...
 • Možnosti eliminace smrštění hliněných omítek 

  Melichar, Jindřich
  Hliněné omítky jež jsou aplikovány v interiérech mají funkci nejem estetickou, ale především tepelně akumulační. Aby bylo dosaženo lepších akumulačních vlastností je potřeba nanést omítku v dostatečně silné vrstvě. To však ...
 • Objemové změny betonů na bázi reaktivních práškových komponent a možnosti jejich regulace chemickými přísadami 

  Hlaváček, Jaroslav
  Velmi vysoké pevnosti RPC umožňují jejich neobvyklé až extrémní možnosti jejich aplikací. Objemové změny (smrštění) negativně ovlivňují jejich poměrně široké spektrum jejich využití, zejména při aplikacích kdy jsou využity ...
 • Pojiva a maltové směsi na bázi síranu vápenatého 

  Hanáček, Jan
  Diplomová práce se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti síranových pojiv, zejména anhydritové maltoviny. Teoretická část se věnuje obecné teorii síranových pojiv a anhydritových maltovin. Druhá část obsahuje popis normových ...
 • Posouzení vhodnosti lokálních zdrojů plniv pro potěry na bázi anhydritu 

  Šikral, Martin
  Tato práce se zabývá posouzením vhodnosti lokálních zdrojů plniv pro potěry na bázi anhydritu. Teoretická část je převážně zaměřena na shrnutí všeobecných poznatků o podlahových konstrukcích a samotném anhydritu. Práce ...
 • Příměsi ovlivňující tuhnutí portlandského cementu 

  Hlaváček, Jaroslav
  Při výrobě betonů je důležitý pečlivý výběr vstupních surovin. V dnešní době se při výrobě snažíme o co nejmenší ekonomickou zátěž a co možná největší využití sekundárních surovin. Tato práce je zaměřena na využití druhotných ...
 • Sledování fázových transformací při výpalu stavebních pojiv pomocí HT-XRD analýzy 

  Soukupová, Veronika
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá sledováním fázových transformací při výpalu stavebních pojiv pomocí HT – XRD difrakční analýzy. V rámci práce bylo provedeno měření a vyhodnocení a následné ověření výsledků s ...
 • Vysokohodnotné síranové pojivo na bázi odpadních surovin 

  Hájková, Iveta
  Tématem disertační práce byla příprava vysokohodnotného síranového pojiva na bázi druhotných surovin. Za tímto účelem byla práce primárně zaměřena na laboratorní přípravu beta sádry z vybraného průmyslového sádrovce, návrh ...
 • Výzkum v oblasti přípravy anhydritových maltovin 

  Hanáček, Jan
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá výzkumem a vývojem síranových pojiv na bázi anhydritu se zaměřením na jeho potenciální využití pro průmyslovou výrobu suchých maltových směsí. V rámci práce byl proveden jednak ...
 • Způsoby buzení síranového pojiva na bázi anhydritu 

  Adameková, Paulína
  Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá spôsobmi budenia síranového spojiva na báze anhydritu. Koncepčne je rozdelená na teoretickú a experimentálnu časť. Teoretická časť je venovaná všeobecnej teórií síranových spojív a ...