Now showing items 1-16 of 16

 • Deponované vrstvy na bázi olova a kobaltu pro Li-ion akumulátory 

  Dorotík, David
  Diplomová práce se zabývá principy fungovaní lithium iontových baterii a jejich vlastností při použití deponovaných tenkých vrstev. Práce je zaměřena především na vytvoření tenkých vrstev pomocí elektrolytické metody a ...
 • Elektrochemické vlastnosti záporné elektrody tvořené přírodním a expandovaných grafitem 

  Priščák, Juraj
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou lítiových akumulátorov z pohľadu konštrukcie, princípu a použitia. Teoretická časť práce sa zameriava sa na štúdium materiálov na výrobu záporných elektród, zvlášť na prírodný ...
 • Konstrukce a vlastnosti elektronkového nízkofrekvenčního zesilovače 

  Piroha, Ladislav
  Témou tejto bakalárskej práce je konštrukcia a popis vlastností NF elektrónkového zosilňovača doplneného indikátorom vybudenia. Projekt popisuje históriu vzniku vákuových súčiastok od svojho začiatku, parametre, konštrukčné ...
 • Nízkoteplotní palivový článek pro ultralehký letoun 

  Hladiš, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá, návrhem pohonu ultra-lehkého letounu s využitím technologie palivových článků. Jsou zde popsány jednotlivé druhy palivových článků a možných paliv. Dále je zde uveden výpočet nízkoteplotního ...
 • Nové materiály pro Li-iontové baterie pracující na principu konverze 

  Petr, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá novými materiály pro lithno – iontové baterie. Zkoumanými vzorky jsou zde jak interkalační, tak také konverzní materiály. V teoretické části je věnována pozornost skladbě článků, jejich výhodám ...
 • Palivové články 

  Sedláček, Tomáš
  Tato bakalářská práce popisuje rozdělení palivových článků, princip jejich činnosti a složení jednotlivých typů článků. Uvádí výhody, či nevýhody jednotlivých typů článků a shrnuje jejich základní parametry. V práci je ...
 • Palivové články a jejich použití 

  Horák, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší palivových článků a jejich použití. První část práce tvoří seznámení se základním principem a konstrukcí palivového článku, dále s druhy palivových článků, se kterými se dnes můžeme ...
 • Pokročilé uhlíkové struktury jako materiál pro Na-ion akumulátory 

  Bečan, Jan
  Tento semestrální projekt se zabývá popisem jednotlivých typů baterií. První část je věnována primárním a sekundárním bateriím, materiálům pro jejich kladné a záporné elektrody se zaměřením na lithno-iontové akumulátory a ...
 • Řízení grafického VFD displeje mikroprocesory Atmel 

  Hrubý, Michal
  Práce seznamuje s VFD displeji – principem činnosti, konstrukcí, možnostmi použití, dělením podle zobrazované informace, možnostmi napájení a buzení. Uvádí způsoby komunikace a řízení s vyspělými VFD moduly spolu s vzorovými ...
 • Simulace jevu utvrzování svazku rtg záření 

  Šlof, Michael
  Tento projekt se zabývá simulací jevu utvrzování svazku rtg záření pomocí filtru. Teoretická část se zabývá základním teoretickým úvodem k dané problematice. Je stěžejní pochopit návaznosti fyzikálních zákonů, proto je zde ...
 • Stabilita katodového materiálu pro LI-ion akumulátory 

  Janíček, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá stabilitou katodového materiálu pro Li- ion akumulátory. Předmětem výzkumu byly interkalační materiály, které jsou podrobně popsány v této práci. Teoretická část je věnována složení Li-ion ...
 • Teplotní závislost kapacity negativní elektrody pro sodno – iontové akumulátory 

  Šátek, Dominik
  Tato práce se zaměřuje na sodno-iontové akumulátory. Popisuje základní principy akumulátorů, více se zaměřuje na sekundární články, jejich elektrody, především pak záporné elektrody. Práce se lehce opírá o základy ...
 • Vliv pojiv na elektrochemické vlastnosti záporných elektrodových hmot 

  Zsigmond, András
  Táto bakalárska práca sa zaoberá rôznymi typmi spojív, používaných v lítium-iontových akumlátorov, a ich vpliv na vlastnosti záporných elektrodových hmôt. Použité pojivá boli: Polyvinylidenfluorid (PVDF), Styren-butadienového ...
 • Vliv teploty na elektrochemické parametry akumulátoru Li-S 

  Bečan, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou lithium-sirných akumulátorů a vlivem teplot na jeho elektrochemické parametry. Teoretická část práce je věnována primárním a sekundárním bateriím a jejich vývoji v průběhu času, ...
 • Výzkum záporných elektrod pro lithno-iontové akumulátory 

  Drahokoupil, Petr
  Tato práce se bude zabývat problematikou lithiace záporné elektrody u lithium-ionových akumulátorů V práci je použito několik typů materiálů na výrobu elektrod: uhlík, FeCl3, lithiované uhlíkové elektrody a karbid křemíku. ...
 • Záporné elektrody pro sodno-iontové akumulátory 

  Šátek, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá sodno-iontovými akumulátory se zaměřením na zápornou elektrodu, seznamuje se základními pojmy v oblasti sekundárních článků a popisuje výrobu akumulátorů. Výsledkem této práce jsou otestované ...