Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza příčin porušení svařovaných konstrukcí kočárků 

  Štarhová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá analýzou příčin porušení svařovaných konstrukcí dětských kočárků. Teoretická část obsahuje souhrn informací týkající se pro tento účel nejčastěji využívaných slitin hliníku a jejich tepelného ...
 • Fabrication of nanostructured TiO2 surfaces for photocatalytic applications 

  Přikrylová, K. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper presents titanium dioxide nanostructured surfaces prepared in organic electrolytes containing ammonium fluoride by anodic oxidation method. Two approaches were used for fabrication, one-step and two-step ...
 • Influence of Anodization Parameters on Morphology of Titania Nanotubes 

  Přikrylová, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Highly ordered titania nanotubes (TNTs) were fabricated via electrochemical anodization of titanium thin film in fluoride and water containing organic electrolyte. Titanium film was sputter-deposited on silicon wafer with ...
 • Nanostrukturované vrstvy polovodivých oxidů kovů v plynových senzorech 

  Bartoš, Dušan
  Táto diplomová práca pojednáva o metóde prípravy plynového senzora pomocou procesu anodickej oxidácie kovu. Vymenúva typy senzorov, detailne sa zaoberá princípom citlivosti elektrochemických senzorov a predkladá jednotlivé ...
 • Studium chování buněk na nanostrukturovaných TiO2 površích 

  Poláková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá studiem interakce buněk na nanostrukturovaných površích z oxidu titaničitého, které jsou vytvářené pomocí elektrochemické metody zvané anodická oxidace. V teoretické části je vytvořen přehled ...
 • Systém automatického řízení technologického zařízení 

  Brabec, Luboš
  Tato diplomová práce pojednává o problematice technologických postupů a technik pro modifikaci mikroelektrod nanostrukturami. Dále popisuje zařízení potřebné pro automatickou výrobu nanosenzorů, jejich vlastnosti a komunikaci ...
 • Vady a jejich příčiny při barvení eloxovaných povrchů 

  Šulc, František
  Předložená diplomová práce se zabývá anodickou oxidací hliníku a jeho slitin. Práce se skládá ze dvou částí. První z nich je zaměřena na bližší seznámení se s vlastním procesem anodické oxidace a na teoretický popis ...