Now showing items 1-8 of 8

 • Anonymita v P2P sítích 

  Brunai, Adam
  Svoboda slova a právo na soukromí patří mezi nejdůležitější součásti moderní společnosti, ale přesto jsou často porušována. Také z tohoto důvodu se tato práce zabývá modelmi P2P sítí, anonymizačními technikami, technikami ...
 • Autentizace pomocí mobilního telefonu 

  Križan, Viliam
  Bakalárska práca popisuje základné autentizačné metódy znalosťou, používané autentizačné predmety a biometrické spôsoby autentizácie. Rozoberá možnosti aplikácie jednotlivých metód určených pre mobilné telefóny. Zaoberá ...
 • Autentizační protokoly a ochrana soukromí 

  Hajný, Jan
  Tato dizertační práce se zabývá kryptografickými prostředky pro autentizaci. Hlavním tématem však nejsou klasické autentizační protokoly, které nabízejí pouze ověření identity, ale tzv. atributové autentizační systémy, ...
 • Decentralizovaný komunikační nástroj s garancí anonymity 

  Legéň, Michal
  V poslednom čase sa do popredia čím viac dostáva otázka zabezpečenia anonymity komunikujúcich strán. Použitím rôznych nástrojov je možné totiž v počítačovej sieti monitorovať činnosť užívateľov, s čím súvisí strata súkromia. ...
 • ID-IDENTITA (NE) ZNÁMA (time specific in-cognito in-stantná id-entita) 

  Janečková, Zuzana
  Dizertačná práca je zameraná na stratégie prezentácie identity v súčasnom umení a jej množiace sa mystifikácie a mutácie. Zameriava sa podrobnejšie na prístupy, v ktorých absentuje exhibovanie autora, rôzne formy utajovania ...
 • Sběr metadat uživatelů a zařízení z Darkwebu 

  Gula, Ján
  Táto bakalárska práca rieši problém anonymizácie na Internete, ktorá sa vo veľkej miere využiva na obchodovanie s nelegálnymi substanciami. Tento problém núti zákonodarné zložky zaujímať sa o stránky predstavujúce trhy so ...
 • Systém anonymního sběru dat 

  Troják, David
  V rámci práce jsou analyzovány moderní přístupy k zajištění vyšší ochrany soukromí uživatelů. Zaměřuje se hlavně na skupinové digitální podpisy. V praktické části byl navržen a implementován PS umožňující anonymní sběr ...
 • Zabezpečení datové komunikace s ochranou soukromí 

  Bernát, Michal
  Táto práca pojednáva o možnosti zaistenia bezpečnosti, integrity a autenticity dátovej komunikácie s ohľadom na súkromie užívateľov. V tejto práci sú popísané základy smart grid sietí spolu s možnosťami stávajúcich foriem ...