Now showing items 1-20 of 20

 • Analysis of Hand-Held Phones Using the Finite Integration Algorithm 

  Dlouhy, R. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1996-12)
  Two different hand-held phones operating at 1.8 GHz are numerically analyzed, applying a field calculation program MAFIA (MAxwell's equations using the Finite Integration Algorithm). One phone contains a Back-Mounted ...
 • Anténa s nízkošumovým zesilovačem pro pásmo VHF 

  Bauer, Tomáš
  Obsahem této práce je realizace nízkošumového zesilovače pro kmitočtové pásmo 137MHz až 138MHz a antény pro příjem signálů ze satelitů NOAA. Funkčnost nízkošumového zesilovače je ověřena simulací v Ansoft Desinger a funkčnost ...
 • Automatický anténní tuner 

  Šváb, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací automatického anténního tuneru pro KV vysílače. Přístroj pracuje v rozsahu KV v pásmu (1,5 MHz - 30 MHz) podle výběru dané frekvence. Princip spočívá v tom, že tuner má ...
 • Bezdrátový přenos energie uvnitř automobilu 

  Cupal, Miroslav
  Tato práce se zaměřuje na návrh antén pro bezdrátový přenos energie uvnitř automobilu v blízkosti kmitočtu 8 GHz. Bezdrátovým přenosem energie se v minulém století zabývala řada vědců, kteří se soustředili na přenos velkých ...
 • Bezdrátový přenos zvuku 

  Jeřábek, Vojtěch
  Tématem práce je možnost využití modulu obvodu nRF24L01+ pro bezdrátový přenos zvuku, s co nejmenším možným zpožděním, co nejlepší spolehlivostí a co největší kvalitou přenášeného zvuku. První část se zabývá vnitřní ...
 • Filtenna Integration Achieving Ideal Chebyshev Return Losses 

  Hueltes, A.; Verdu, J.; Collado, C.; Mateu, J.; Rocas, E.; Valenzuela, J. L. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-04)
  This paper demonstrates that it is possible to find an ideal filter response (Chebyshew, Butterworth,..) considering the antenna as the last resonator of a filter under certain circumstances related with the antenna ...
 • Konstrukce rotačního uložení polohovací satelitní antény 

  Šreibr, Vít
  Cílem této bakalářské práce je vypracování konstrukčního návrhu rotačního uložení polohovací satelitní antény. Jedná se o dílčí řešení projektu zaměřeného na vývoj nového produktu pro komerční subjekt. Zařízení umožňuje ...
 • Lavinové komunikační uzly 

  Koňařík, Libor
  Předložená diplomová práce se podrobně věnuje vybraným možnostem komunikace mezi osobami při lavinových neštěstích. Zkoumané způsoby komunikace mezi sebou porovná. Zaměří se na ověření vlastností a parametrů lavinových ...
 • A Measured Rasorber with Two Absorptive Bands 

  Wu, W. W.; Cui, K. B.; Lu, H. S.; Meng, T. Z.; Yuan, N. C. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-12)
  In this paper, a novel rasorber with both Frequency Selective Surface and absorptive periodical structure is developed. This rasorber works as a radome and an absorber. Firstly, the design procedure of the unit cell of ...
 • Mikropáskové flíčkové antény napájené vlnovodem integrovaným do substrátu 

  Mikulášek, Tomáš
  Dizertační práce je zaměřena na výzkum mikropáskových flíčkových antén a anténních řad napájených vlnovodem integrovaným do substrátu (SIW). Využitím vlnovodu integrovaného do substrátu pro napájení mikropáskové flíčkové ...
 • Minimalizace vlivu rušení na bezdrátovou síť 

  Doležal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá technologiemi přenosu dat přes bezdrátové prostředí. Práce se věnuje možnostem optimalizace přenosu v bezdrátové síti především z pohledu omezování vlivů rušení. V první části je proveden ...
 • Praktická realizace přípravku demonstrující systém RFID 

  Pernica, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací demonstračního přípravku pro systém RFID. První část se zaměřuje na teorii tohoto systému. Další část se zabývá teorií řešení a použitými součástkami. Dále popisuji vlastní ...
 • Rotačně souměrné antény s metamateriály 

  Roman, Pavel
  Diplomová práce se zabývá počítačovým modelováním tzv. meta-materiálů a jejich využitím při návrhu elektricky malých antén. Pro modelování byl využit program COMSOL Multiphysics 3.3. Při simulacích jsem se soustředil na ...
 • Sklápěcí mechanismus mobilní satelitní antény 

  Buchta, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh polohovacího mechanismu satelitní antény, převážně pro použití na vozidlech, který bude schopen pracovat i za nepřízni¬vých povětrnostních podmínek. Konstrukce a zpracování daného ...
 • Sonda pro testovnání RFID karet na 13.56 MHz 

  Zigo, Viktor
  Tato práce se zabývá RFID technologií a návrhem sondy pro testování RFID zařízení na frekvenci 13,56 MHz. Vše ohledně testování těchto zařízení je popsáno ve Standardu ISO 18047-3. Cílem této práce je navrhnout a zkonstruovat ...
 • Vnější část přijímacího systému družicových signálů v pásmu UHF 

  Sýkora, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá všesměrovými anténami v pásmu UHF, zejména tedy parazitní anténou typu Lindenblad, která byla optimalizována z hlediska nulového příjmu v nadhlavníku a napájení. Dalším bodem této práce bylo ...
 • Výpočet směrových charakteristik antén v programu Comsol Multiphysics 

  Ryšánek, Martin
  Bakalářská práce na téma Výpočet směrových charakteristik antén v programu Comsol Multiphysics. V první části jsou představeny základní teoretické pojmy. Druhá část je věnována analýze několika druhů antén programem COMSOL ...
 • Výzkum vlivu vyzařovaných širokopásmových signálů na rádiové systémy 

  Jagoš, Ľubomír
  Práca sa zaoberá cieleným ovplyvňovaním rádiových signálov v blízkom okolí. Pojednáva o možnostiach vyzařovania širokopásmových signálov s vysokou úrovňou do priestoru, anténach a prispôsobení vedenia.
 • Wireless Sound Transfer 

  Jeřábek, V. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The project deals mainly with the possibilities of using the module nRF24L01+ for wireless sound transfer with as low latency, good reliability and high sound quality as possible. First part of the project is devoted to ...
 • Zkoušky elektromagnetické kompatibility 

  Kolařík, Jan
  Cílem této bakalářské práce je rozebrat problematiku vědního oboru EMC. Bakalářská práce obsahuje základní rozdělení oboru a popis jednotlivých částí. Dále obsahuje podrobný popis jednotlivých měřících přístrojů a vybavení ...