Now showing items 1-13 of 13

 • 35-GHz Wideband Vertical Off-Center-Fed Dipole and Its Array in LTCC Technology 

  Du, M.; Xu, J.; Ding, X.; Cao, J. P.; Deng, J. H.; Dong, Y. L. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-04)
  A 35-GHz wideband low-temperature co-fired ceramic (LTCC) vertical off-center-fed dipole antenna and its 2×2 array are presented. The widened bandwidth of the dipole antenna is achieved by paralleling a ring-shaped stub ...
 • Blízké pole dipólových antén 

  Beran, Vlastimil
  Práce se zabývá zářením dipólových antén v blízké zóně. V práci je srovnáno více metod pro výpočet rozložení pole symetrického dipólu. Cílem je vytvoření programu pro simulaci rozložení složek intenzit pole dipólu a dipólové ...
 • Broadband Linear Antenna Array for BAN Applications 

  Gaja, T. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The work deals with antenna array for application in BAN. The main attention is focused on the shaping of radiation pattern. The paper describes the principles of the designing antenna arrays with desired radiation patterns. ...
 • Design Considerations of an Active Integrated Antenna with Negative Resistance Transistor Oscillator 

  Bonefacic, D.; Bartolic, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005-12)
  The design of an active integrated antenna with negative resistance transistor oscillator has been described. Simple but reasonably accurate analysis of oscillation start-up and steady state operating frequency prediction ...
 • Dielektrická rezonátorová anténa na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu 

  Kubín, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem dielektrické rezonátorové anténní řady napájené vlnovodem integrovaným do substrátu. V práci jsou popsány různé napájecí metody dielektrické rezonátorové antény a samotný postup návrhu ...
 • Fabrication Errors Influence on the Sperical Array Radiation Pattern 

  Rupcic, S.; Mandric, V.; Rimac-Drlje, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-09)
  The paper studies fabrication errors influence on the radiation pattern of a spherical antennas array. The developed Moment Method (MoM) program analyzes a particular influence of an azimuth and elevation position and local ...
 • Local Positioning Services on IEEE 802.11 Networks 

  Vegni, A. M.; Di-Nepi, A.; Neri, A.; Vegni, C. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-06)
  This paper deals with localization services in IEEE 802.11 networks, for indoor environment. The proposed solution processes the Time Of Arrival of location packets sent by a Mobile Terminal, that makes access in a IEEE ...
 • Modelování antén letounu VUT 100 

  Starý, Vladimír
  Cílem práce bylo prostudovat parametry antén a navrhnout strukturu programu, který poslouží k modelování vyzařování antén, jimiž je vybaven letoun VUT 100. V první části semestrální práce byly antény rozděleny podle ...
 • Potlačení postranních laloků anténní řady pomoci nerovnoměrného rozložení výkonu na elementech 

  Saloka, Samuel
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom anténneho poľa štyroch antén. V prvej časti je zhrnutá teória návrhu flíčkovej antény a mikropáskového deliča s rovnomerným a nerovnomerným delením výkonu na elementoch. V druhej ...
 • Pulzní elektromagnetické záření štěrbinových antén 

  Štumpf, Martin
  Jednoduché dvojrozměrné anténní zářiče, které slouží jako stavební bloky anténních polí, jsou analyticky analyzovány v časové oblasti. Jako hlavní nástroj pro analýzu je použita Cagniard-DeHoopova metoda. Je ukázáno, že ...
 • Rekonfigurovatelná štěrbinová anténní řada 

  Weigel, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá základními principy fungování štěrbinových antén. Modely antén byly simulovány ve zvoleném elektromagnetickém simulátoru CST MICROWAVE STUDIO (CST MWS). Je zde vytvořeno několik modelů ...
 • Širokopásmové lineární anténní pole pro BAN aplikace 

  Gaja, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a praktickou realizací jednotlivého elementu anténní řady a simulací celé řady pro aplikaci v BAN. Práce pojednává o základních principech směrování svazku anténní řady do specifického poloprostoru ...
 • Štěrbinová anténní řada na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu 

  Sedláček, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem štěrbinové anténní řady na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu (SIW). V práci jsou rozebrány různé způsoby napájení antény a samotný postup návrhu antény. Anténní řada byla navrhnuta ...