Now showing items 1-20 of 32

 • Analýza vybraných nutričních parametrů v nových odrůdách angreštů 

  Nováková, Jana
  Diplomová práce se zabývá novými odrůdami angreštu. V teoretické části je angrešt charakterizován z biologického hlediska, co do obsahu zdraví prospěšných látek a z hlediska potravinářské technologie. Dále se teoretická ...
 • Anthokyanová barviva ve vybraném ovoci 

  Peprná, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením anthokyanových barviv v bezu černém (Sambucus nigra L.). V teoretické části je popsána obecná charakteristika rostliny, její chemické složení, krátky přehled vyšlechtěných odrůd a ...
 • Barviva červených a bílých odrůd vína 

  Peprná, Tereza
  Teoretická část bakalářské práce shrnuje informace o barvivech obsažených v červených a bílých odrůdách hroznů. V úvodu je popsáno složení jednotlivých částí plodu hroznu. Největší pozornost je věnována barvivům červených ...
 • Bioaktivní látky obsažené ve výliscích z černého bezu 

  Šimšová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vybraných chemických charakteristik v extraktu z výlisků, ve šťávě a v kompotu z bezu černého (Sambucus nigra L.). V teoretické části je popsána botanická charakteristika bezu ...
 • Charakterizace odrůd minoritního ovoce z hlediska využití v potravinářském průmyslu 

  Jurečková, Zuzana
  Závěrečná práce se zabývá jednou skupinou drobného ovoce, rodu Ribes tedy rybízem a angreštem. Posuzuje jejich fyzikální a chemické parametry s ohledem na možnost využití v těchto vlastností pro návrh nového typu výrobku ...
 • Charakterizace plodů aronie (Aronia melanocarpa) a muchovníku (Amelanchier alnifolia) 

  Burdějová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá charakterizací plodů aronie (Aronia melanocarpa) a muchovníku (Amelanchier alnifolia). Teoretická část práce pojednává o botanickém zařazení, chemickém složení, léčivých účincích a použití plodů ...
 • Chytré jedlé filmy citlivé na pH 

  Jarošová, Gabriela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na chytré jedlé vrstvy reagující na změnu pH. Teoretická část pojednává o chytrých obalech včetně legislativy, která se k nim váže. Je zde popsána látka chitosan, která je hlavní pro ...
 • Chytré potravinářské polymerní vrstvy 

  Valíková, Michaela
  Chytré obaly představují skupinu obalů s velkým potenciálem při použití v potravinářském průmyslu. Aktivní obaly mohou příznivě ovlivňovat stav skladované potraviny a inteligentní obaly dokážou spotřebitele informovat o ...
 • Extrakce, separace a identifikace anthokyanů ve slupkách bobulí červených odrůd Vitis vinifera 

  Watzková, Jarmila
  Předložená diplomová práce se zabývá aplikací vysokotlaké extrakce rozpouštědlem (PFE) na slupky bobulí Vitis vinifera odrůd Alibernet a Svatovavřinecké, za účelem extrakce anthokyanových barviv ve formě 3-monoglukosidů. ...
 • Možnosti enkapsulace přírodních antioxidantů 

  Štindlová, Jitka
  Tato diplomová práce ve své teoretické části popisuje základní vlastnosti antioxidantů, především pak fenolických látek a anthokyanů, dále také přibližuje základní vlastnosti a principy vzniku volných radikálů. V teoretické ...
 • Možnosti využití plodů méně známých keřovin 

  Mařáková, Veronika
  Tato práce se zabývá dřínem obecným (Cornus mass). Úvodní část bakalářské práce pojednává o botanických charakteristikách dřínu: popis rostliny, její rozšíření, rozmnožování a stanoviště. Dále jsou popsány vybrané odrůdy, ...
 • Možnosti využití výlisků z bezinek 

  Ondrušová, Pavlína
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením anthokyanových barviv ve výliscích bezu černého (Sambucus nigra L.). V teoretické části je popsána obecná charakteristika rostliny, její chemické složení, botanická charakteristika ...
 • Možnosti využití výlisků z plodů aronie 

  Kujínková, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití výlisků z plodů aronie. Teoretická část je zaměřena na botanickou charakteristiku aronie, popis HPLC a anthokyanových barviv. V experimentální části se zkoumají různé vlivy ...
 • Phenolic profile of edible honeysuckle berries (Genus Lonicera) and their biological effect 

  Juříková, Tunde; Rop, Otakar; Mlček, Jiří; Sochor, Jiří; Balla, Štefan; Szekeres, Ladislav; Hegedusová, A.; Hubálek, Jaromír; Adam, Vojtěch; Kizek, René (MDPI, 2012-01-01)
  The current status of research on polyphenolic compounds in the berries of edible honeysuckle and their biological effects, including recommended utilization, are reviewed. The major classes of phenolic compounds in the ...
 • Příprava a stabilita organických mikro- a nanočástic typu core-shell 

  Byrtusová, Dana
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi enkapsulace polyfenolů do organických mikro- a nanočástic typu core-shell. Teoretická část je zaměřená na polyfenolické látky, jejich biologické účinky a možnosti enkapsulace do ...
 • Srovnání některých nových odrůd rybízů z hlediska vybraných obsahových látek 

  Marková, Leona
  Diplomová práce se zabývá rybízem (Ribes L.) a látkami v něm obsaženými, zejména anthokyanovými barvivy, vitaminem C a antioxidanty. V teoretické části je uvedena základní charakteristika o rostlině, včetně odrůd rybízu. ...
 • Srovnání plodů některých odrůd zimolezů z hlediska obsahu vybraných biologicky aktivních látek 

  Veselý, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá analýzou šťáv vybraných odrůd zimolezu kamčatského (Lonicera caerula var kamtschatica) a jejich vzájemného porovnání z hlediska obsahu biologicky aktivních látek. Byly analyzovány odrůdy vypěstované ...
 • Srovnání vlastností aroniových pomazánek různého původu, složení a různé technologie výroby 

  Kapiton, Ulyana
  Tato diplomová práce se zabývá srovnáním vlastností aroniových pomazánek různého původu, jejich složením a různými technologiemi výroby. Teoretická část obsahuje stručnou charakteristiku aronie – Aronia melanocarpa, přehled ...
 • Stabilita a vlastnosti kombinovaných nápojů a ovocných koncentrátů 

  Klatová, Kamila
  Tato diplomová práce se zabývá stabilitou a základními vlastnostmi kombinovaných nápojů a ovocných koncentrátů. V teoretické části byla popsána výroba a využití ovocných koncentrátů. Dále se práce zabývala anthokyanovými ...
 • Stanovení anthokyanových barviv ve vybraných druzích ovoce 

  Forejtarová, Darina
  Náplní této diplomové práce bylo zavedení metody stanovení anthokyanových barviv kapalinovou chromatografií. Anthokyanová barviva byla stanovována v různých odrůdách bezu černého (Sambucus nigra L.) a ve vybraných vzorcích ...