Now showing items 1-2 of 2

  • Protikolizní systém pro mobilního robota 

    Dzuro, Daniel
    Tato práce pojednává o cíli vytvořit protikolizní sytém pro mobilního robota, který je při jízdě často vystavený kolizím s jinými objekty. Takovýmto systémem by se ochránily jeho drahé součásti. Konkrétně bylo potřeba ...
  • Rozšíření robotu Car4 o palubní počítač a snímače Kinect a Hokuyo 

    Najman, Jan
    Tato práce částečně navazuje na projekt dálkově ovládaného vozidla Car4, který byl součástí několika bakalářských a diplomových prací v mechatronické laboratoři FSI VUT v Brně. Cílem této práce je vývoj antikolizního systému ...